macOS High Sierra

Używanie kart do wyświetlania stron internetowych

Możesz wyświetlać wiele stron internetowych w pojedynczym oknie Safari, otwierając je w kartach.

Otwórz Safari

Okno Safari z kartami.
 • Otwieranie nowej karty: Kliknij w Nowa karta  w prawym górnym rogu (lub użyj paska Touch Bar). Aby zmienić witrynę, która jest otwierana w nowej karcie, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Ogólne, kliknij w menu podręczne W nowych kartach otwieraj, a następnie wybierz jedną z opcji.

 • Otwieranie strony w nowej karcie: Kliknij z klawiszem Command w łącze na stronie, w ikonę ulubionych lub w miniaturkę na stronie Ważne witryny. Możesz także kliknąć z klawiszem Command w przycisk Wstecz lub Dalej , aby otworzyć poprzednią lub następną stronę w nowej karcie.

  Możesz także zacząć pisać w inteligentnym polu wyszukiwania, a następnie kliknąć z naciśniętym klawiszem Command w dowolną rzecz spośród sugestii wyszukiwania lub nacisnąć Command-Return.

  Wskazówka: Aby używać skrótów z klawiszem Command do otwierania stron w nowych oknach (zamiast w nowych kartach), wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Karty, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Kliknięcie z ⌘ otwiera łącze w nowej karcie.

 • Otwieranie w nowych kartach z paska bocznego zakładek: Kliknij z naciśniętym klawiszem Control w zakładkę, a następnie wybierz z menu skrótów polecenie Otwórz w nowej karcie. Możesz także kliknąć z naciśniętym klawiszem Control w folder zakładek, a następnie wybrać Otwórz w nowych kartach.

  Aby otworzyć pasek boczny zakładek, kliknij w przycisk paska bocznego na pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Zakładki .

 • Przypinanie witryny: Przeciągnij kartę z witryną, którą chcesz przypiąć, do lewej strony paska z kartami. Gdy karta skurczy się i zostanie wyświetlona ikona witryny lub jej strona początkowa, upuść ją w tym miejscu.

 • Pokazywanie wszystkich kart w oknie: Aby zobaczyć miniaturki wszystkich otwartych kart, kliknij w Pokaż wszystkie karty , lub zsuń palce na gładziku. Aby wyświetlić jedną z kart w pełnym rozmiarze, kliknij w jej miniaturkę. Aby zamknąć kartę, kliknij w ikonę zamykania , znajdującą się w lewym górnym rogu miniaturki.

 • Przełączanie kart: Kliknij w kartę na pasku kart (lub użyj paska Touch Bar). Gdy na pasku kart znajduje się zbyt wiele kart i nie mieszczą się one na nim, przesuń w lewo lub w prawo nad paskiem kart, aby przewinąć karty.

  Możesz także nacisnąć Command-1 do Command-9, aby wybrać jedną z dziewięciu kart. Włącz preferencje w panelu Karty, w preferencjach Safari.

 • Otwieranie karty w innym oknie: Przeciągnij kartę nad biurkiem lub wybierz polecenie menu Okno > Przenieś kartę do nowego okna.

  Możesz także przeciągnąć kartę z jednego okna Safari do paska z kartami w innym oknie.

  Uwaga: Karty w oknach przeglądania prywatnego mogą być przenoszone tylko do innych okien przeglądania prywatnego. Karty, które nie są w oknach przeglądania prywatnego mogą być przenoszone tylko do innych okien, nie będących oknami przeglądania prywatnego.

 • Konwertowanie wszystkich okien Safari w karty w pojedynczym oknie: Wybierz polecenie menu Okno > Złącz wszystkie okna.

 • Automatyczne otwieranie stron w kartach lub oknach: Wybierz Safari > Preferencje, kliknij w Karty, kliknij w menu podręczne Otwieraj strony w kartach zamiast w oknach, a następnie wybierz:

  • Nigdy: Łącza otwierające nowe okna będą otwierać nowe okna.

  • Automatycznie: Łącza otwierające strony w nowych oknach będą je otwierać w nowych kartach.

  • Zawsze: Wszystkie łącza otwierające nowe okna będą otwierać nowe karty, nawet łącza otwierające specjalnie sformatowane, osobne okna.

 • Zamykanie karty: Umieść wskaźnik nad kartą na pasku z kartami, następnie kliknij w ikonę zamykania  po lewej stronie karty.

  Zaraz po otwarciu witryny w nowej karcie możesz ją natychmiast otworzyć, klikając w przycisk Wróć .

 • Ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej strony: Wybierz polecenie menu Historia > Ostatnio zamknięte, a następnie wybierz witrynę, którą chcesz ponownie otworzyć. Możesz także wybrać polecenie menu Historia > Otwórz ostatnio zamkniętą kartę lub Historia > Otwórz ostatnio zamknięte okno.