macOS High Sierra

Wyciszanie dźwięku w kartach

Safari pozwala wyciszyć dźwięk w dowolnej otwartej karcie. Jest to bardzo przydatne, gdy słuchasz dźwięku z jednej witryny, a z innej zaczyna być odtwarzany niechciany dźwięk. Możesz to zrobić bezpośrednio w inteligentnym polu wyszukiwania. Nie ma potrzeby klikać we wszystkie karty w celu zlokalizowania tej, którą chcesz wyciszyć.

Jeśli oglądasz kartę, na której dźwięk nie jest odtwarzany, przycisk Audio w inteligentnym polu wyszukiwania jest biały z niebieską obwódką. Jeśli na karcie odtwarzany jest dźwięk, przycisk Audio jest cały niebieski.

Inteligentne pole wyszukiwania z przyciskiem Audio po prawej stronie.

Uwaga: Możesz wyciszyć oraz ponownie włączyć dźwięk w kartach znajdujących się w aktywnym oknie Safari, a także w kartach znajdujących się w innych oknach Safari za aktywnym oknem.

Otwórz Safari

  • Wyciszenie dźwięku w oglądanej karcie: Kliknij w Audio  w inteligentnym polu wyszukiwania.

  • Wyciszanie dźwięku w innych kartach: Jeśli oglądasz kilka witryn, na których odtwarzany jest dźwięk, kliknij z naciśniętym klawiszem Option w Audio  w inteligentnym polu wyszukiwania, aby pozwolić odtwarzać dźwięk w oglądanej właśnie karcie, oraz wyciszyć dźwięk w pozostałych kartach.

  • Wyłączanie wszystkich źródeł dźwięku: Jeśli oglądasz witrynę, na której nie jest odtwarzany dźwięk, a na innych jest odtwarzany, kliknij w Audio  w inteligentnym polu wyszukiwania, aby szybko wyciszyć dźwięk na wszystkich pozostałych kartach.

  • Wyciszanie dowolnej karty: Kliknij w Audio  po prawej stronie karty na pasku z kartami.

  • Wyświetlanie witryn odtwarzających dźwięk: Kliknij i przytrzymaj przycisk Audio  w inteligentnym polu wyszukiwania, aby zobaczyć witryny, na których odtwarzany jest dźwięk. Kliknij w witrynę, aby przejść do karty, na której odtwarzany jest dźwięk.

    Lista witryn, na których odtwarzany jest dźwięk.

    Jeśli oglądasz witrynę, na której nie jest odtwarzany dźwięk, lista otwartych witryn zawiera także opcję Wycisz wszystkie karty. Jeśli odtwarza dźwięki, zawiera opcję Wycisz tę kartę lub Wycisz inne karty.

  • Włączanie dźwięku kart: Kliknij w wyciszony przycisk Audio  w inteligentnym polu wyszukiwania lub po prawej stronie karty na pasku z kartami.