macOS High Sierra

Ustawianie Safari jako domyślnej przeglądarki Internetu

Gdy klikasz w łącza w wiadomościach email i innych dokumentach, są one otwierane w domyślnej przeglądarce. Po pierwszym skonfigurowaniu Maca domyślną przeglądarką jest Safari, ale jeśli zainstalujesz inną przeglądarkę, może ona nieoczekiwanie stać się domyślną.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

    Otwórz preferencje ogólne

  2. Kliknij w menu podręczne Domyślna przeglądarka Internetu i wybierz Safari.

Niektóre aplikacje mogą otwierać strony internetowe w innej przeglądarce niż domyślna.