macOS High Sierra

Dostosowywanie ustawień przeglądania danej witryny

Możesz wybrać sposób pracy z poszczególnymi witrynami. Na przykład, jeśli dana witryna ma mały tekst i obrazy, możesz powiększyć jej zawartość. Inna witryna może wymagać do prawidłowego działania znajomości Twojego położenia, możesz więc pozwolić tej witrynie na uzyskiwanie tej informacji bez wielokrotnego wyświetlania pytania o pozwolenie.

Dostosowywanie aktywnej witryny

 1. Wybierz polecenie menu Safari > Ustawienia dotyczące tej witryny.

  Okno dialogowe wyświetlane poniżej inteligentnego pola wyszukiwania po wybraniu polecenia menu Safari > Ustawienia dotyczące tej witryny. Okno to zawiera opcje pozwalające na dostosowywanie sposobu przeglądania bieżącej witryny, takie jak używanie widoku Reader, włączanie blokady zawartości i inne.
 2. Wybierz żądane opcje dotyczące danej witryny:

  • Używaj widoku Reader, gdy jest dostępny: Wyświetlanie artykułów ze strony internetowej bez reklam i innych elementów rozpraszających uwagę.

  • Włącz blokady zawartości: Wyłączenie wyświetlania reklam i innych niechcianych elementów.

  • Zoom strony: Zwiększenie czytelności tekstu i obrazów.

  • Autoodtwarzanie: Wybieranie, czy wideo na tej witrynie może być odtwarzane automatycznie.

  • Aparat: Wybieranie, czy witryna może używać kamery.

  • Mikrofon: Wybieranie, czy witryna może używać mikrofonu.

  • Lokalizacja: Wybieranie, czy witryna może sprawdzać Twoje położenie.

Dostosowywanie dowolnej aktualnie otworzonej witryny

 1. Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie kliknij w Witryny.

  Panel Witryny w preferencjach Safari, pozwalający na dostosowywanie sposobu przeglądania poszczególnych witryn.
 2. Kliknij w ustawienie po lewej, które chcesz dostosować, na przykład Aparat.

 3. Wykonaj następujące czynności:

  • Wybieranie ustawień dotyczących witryny znajdującej się na liście: Zaznacz witrynę po prawej, a następnie wybierz żądane opcje.

  • Wybieranie ustawień dotyczących wszystkich witryn, które nie zostały dostosowane: Kliknij w menu podręczne Odwiedzając inne witryny, a następnie wybierz opcję.

   Dostosowane witryny wyświetlane są na liście pod etykietą Skonfigurowane witryny. Jeśli nie widzisz etykiety Skonfigurowane witryny, oznacza to, że albo żadna witryna nie została dostosowana, albo lista witryn została wymazana.

  • Wybieranie ustawień dotyczących wszystkich witryn: Upewnij się, że pod etykietą Skonfigurowane witryny nie ma żadnej witryny (aby szybko wymazać tę listę, zaznacz witryny, a następnie kliknij w Usuń). Kliknij w menu podręczne Odwiedzając inne witryny, a następnie wybierz opcję.