macOS High Sierra

Zachowywanie stron internetowych

Możesz zachować całą stronę internetową (wraz z grafiką i łączami) lub tylko jej fragmenty.

Otwórz Safari

  • Zachowywanie tekstu ze strony internetowej: Przeciągnij zaznaczony tekst do dokumentu lub na biurko.

  • Zachowywanie obrazka ze strony internetowej: Przeciągnij obrazek do dokumentu lub na Biurko. Możesz także kliknąć w obrazek, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybrać Zachowaj obrazek w Pobrane rzeczy, Zachowaj obrazek jako lub Dodaj obrazek do Zdjęć. Niektórych obrazków nie da się zachować, np. tych umieszczanych w tle strony.

  • Zachowywanie łącza ze strony internetowej: Przeciągnij łącze do dokumentu lub na Biurko. Możesz także kliknąć w łącze, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybrać Dodaj łącze do zakładek lub Dodaj łącze do listy Czytelnia.

  • Zachowywanie całej strony: Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj jako, a następnie wybierz Format: Kompletna witryna lub Format: Kod źródłowy strony.

    • Kompletna witryna: Zachowywane są wszystkie elementy graficzne, a łącza nadal działają (jeśli dostępne są wskazywane przez nie strony). Archiwa kompletnych witryn przydatne są do zachowywania tymczasowych stron, np. potwierdzeń zakupu.

    • Kod źródłowy strony: Zachowywany jest tylko sam kod HTML. Opcja ta może się przydać, gdy chcesz użyć istniejącego kodu HTML na własnej witrynie.

Uwaga: Niektóre strony internetowe mogą uniemożliwiać zachowywanie elementów.