macOS High Sierra

Importowanie zakładek i historii z innych przeglądarek

Jeśli Twoją domyślną przeglądarką jest Google Chrome lub Mozilla Firefox, po pierwszym uruchomieniu Safari automatycznie zaimportuje zakładki i historię. Możesz od razu zdecydować, czy zostawić zaimportowane rzeczy, jak również wypróbować Safari teraz, a zdecydować później. Jeśli nie zostawisz zaimportowanych rzeczy, możesz później ponownie zaimportować je do Safari.

Możesz także zaimportować zakładki wyeksportowane w formacie HTML z następujących przeglądarek: Safari, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, OmniWeb, Mozilla Firefox i Google Chrome.

Otwórz Safari

Automatyczne importowanie zakładek oraz historii z przeglądarek Firefox i Chrome

  • Gdy używasz Safari po wcześniejszym korzystaniu z przeglądarki Firefox lub Chrome, na dole strony Ulubione lub Ważne witryny wyświetlane jest pytanie, czy chcesz zachować zaimportowane zakładki i historię. Oto dostępne opcje:

    • Pozostaw: Safari pozostawia zaimportowane rzeczy.

    • Nie zachowuj: Safari usuwa zaimportowane rzeczy.

    Możesz powrócić do strony Ulubione lub Ważne witryny, aby zaimportować te rzeczy później. Aby zobaczyć stronę Ulubione lub Ważne witryny, wybierz polecenie menu Zakładki > Pokaż ulubione lub Pokaż Ważne witryny (menu zmienia się w zależności od wybranej opcji w menu W nowych oknach otwieraj w preferencjach ogólnych).

Ręczne importowanie zakładek oraz historii z przeglądarek Firefox lub Chrome

  • Wybierz polecenie menu Plik > Importuj z > Google Chrome lub Plik > Importuj z > Firefox, a następnie zaznacz rzeczy, które chcesz zaimportować. Tę czynność możesz wykonać w dowolnej chwili po rozpoczęciu korzystania z Safari, nawet jeśli import został już wcześniej przeprowadzony.

Importowanie pliku zakładek

  • Wybierz polecenie menu Plik > Importuj z > Plik HTML zakładek, a następnie zaznacz plik, który chcesz zaimportować. Po zaimportowaniu zakładek pojawiają się one na dole paska bocznego w nowym folderze, którego nazwa zaczyna się od słowa „Zaimportowane” i kończy datą.

Eksportowanie zakładek

  • Wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj zakładki. Wyeksportowany plik nosi nazwę Zakładki Safari.html.