Pasek Touch Bar

Funkcja dostępna na niektórych Macach. Bezpośrednio na pasku Touch Bar możesz używać znanych gestów, takich jak stuknięcie lub przesunięcie, aby dostosowywać ustawienia, używać Siri, korzystać z klawiszy funkcyjnych oraz wykonywać inne zadania w aplikacjach.

Klawiatura z paskiem Touch Bar wzdłuż górnej krawędzi; Touch ID znajduje się na prawym końcu paska Touch Bar.

Na pasku Touch Bar znajduje się Touch ID, który pozwala odblokować Maca oraz pewne rzeczy zabezpieczone hasłem, korzystać z Apple Pay do robienia zakupów w sieci, a także kupować rzeczy w iTunes Store, App Store oraz iBooks Store.

Control Strip na końcu paska Touch Bar, pozwala dostosowywać często używane ustawienia, takie jak jasność oraz głośność, a także zadawać pytania Siri. Aby zmieniać dodatkowe ustawienia oraz funkcje, takie jak Mission Control oraz Launchpad, możesz rozwinąć Control Strip.

Po lewej znajduje się pasek Touch Bar zawierający przyciski, które różnią się w zależności od aplikacji lub zadania. Po prawej widoczny jest zwinięty pasek Control Strip.

Pozostałe przyciski na pasku Touch Bar zależą od aplikacji, której używasz, lub zadania, które wykonujesz. Na przykład, gdy piszesz wiadomość email w aplikacji Mail, pasek Touch Bar wygląda tak:

Pasek Touch Bar z przyciskami aplikacji Mail, od lewej: Emoji, Kolory, Pogrubienie, Pochylenie, Podkreślenie, Wyrównanie, Listy oraz Sugestie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat paska Touch Bar, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Jak używać paska Touch Bar na MacBooku Pro.