macOS High Sierra

Używanie filtru w celu zmiany wyglądu zdjęcia

Zestaw filtrów aplikacji Zdjęcia pozwala nadawać zdjęciom specjalny wygląd.

Zdjęcie w widoku edycji z filtrami wyświetlanymi po prawej stronie.

Otwórz Zdjęcia

  1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

  2. Kliknij w Filtry na pasku narzędzi.

    Wskazówka: Aby szybko wyświetlić filtry w czasie edycji, naciśnij klawisz F. Po dokonaniu zmian naciśnij klawisz F ponownie.

  3. Kliknij w filtr, którego chcesz użyć.

    Zmiany są zachowywane automatycznie, o ile nie wybierzesz polecenia menu Edycja > Cofnij lub klikniesz w Przywróć oryginał.