macOS High Sierra

Dodawanie lub usuwanie subskrybentów albumów udostępnianych

Subskrybentów albumu udostępnianego możesz dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Możesz także zmieniać ustawienia albumu udostępnianego, na przykład określając, czy subskrybenci mogą dodawać do niego własne zdjęcia oraz czy osoby, które nie mają Maca ani urządzenia iOS, mogą oglądać go w sieci.

OSTRZEŻENIE: Jeśli planujesz usunąć subskrybenta albumu udostępnianego, poinformuj go o tym, aby mógł zachować lokalnie zdjęcia i klipy wideo z albumu udostępnianego. Usunięcie subskrybenta powoduje natychmiastowe usunięcie albumu wraz z zawartością z jego urządzeń.

Otwórz Zdjęcia

Dodawanie i usuwanie subskrybentów albumu udostępnianego

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi.

 3. W polu Do wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zapraszanie nowego subskrybenta: Wpisz adres email.

   Jeśli zapraszana osoba nie używa konta iCloud, zaznacz pole wyboru Witryna publiczna.

  • Usuwanie subskrybenta: Zaznacz adres email danej osoby i naciśnij klawisz Delete.

  • Ponowne zapraszanie subskrybenta: Kliknij w strzałkę w dół wyświetlaną obok nazwy subskrybenta i wybierz Wyślij ponownie zaproszenie.

 4. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi lub wybierz inny album udostępniany.

Osoba zapraszana (po raz pierwszy lub kolejny) do oglądania albumu udostępnianego otrzymuje wiadomość email z prośbą o zasubskrybowanie albumu. Usunięcie istniejącego subskrybenta powoduje natychmiastowe usunięcie albumu wraz z zawartością z jego urządzeń.

Zmiana ustawień subskrybentów albumu ze zdjęciami

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Pozwalanie subskrybentom na dodawanie do albumu własnych zdjęć i wideo: Zaznacz Subskrybenci mogą wysyłać.

  • Pozwalanie osobom, które nie mają Maca ani urządzenia iOS, na oglądanie albumu w sieci: Zaznacz Witryna publiczna.

  • Wyświetlanie powiadomień o zmianach albumu dokonywanych przez subskrybentów: Zaznacz Powiadomienia.

   Uwaga: Subskrybenci, którzy oglądają album udostępniany w sieci, nie mogą komentować jego rzeczy ani wyświetlać komentarzy zamieszczonych przez inne osoby. Jeśli komentarze mają być widoczne dla osób, które nie mają Maca ani urządzenia iOS, zamieść te komentarze przed zaproszeniem subskrybenta do albumu udostępnianego.

 4. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi.