macOS High Sierra

Używanie Mojego strumienia zdjęć, aby uzyskać dostęp do ostatnich zdjęć ze wszystkich urządzeń

Mój strumień zdjęć pozwala importować ostatnie zdjęcia z urządzeń, które nie używają biblioteki zdjęć iCloud. Mój strumień zdjęć przechowuje na iCloud zdjęcia z ostatnich 30 dni, które możesz pobierać na Maca.

Uwaga: Mój strumień zdjęć importuje zdjęcia Live Photo tylko jako zdjęcia statyczne.

Aby używać usługi Mój strumień zdjęć, musisz mieć konto iCloud.

Otwórz Zdjęcia

Włączanie i wyłączanie usługi Mój strumień zdjęć

  1. Wybierz polecenie menu Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknij w iCloud.

  2. Aby włączyć usługę Mój strumień zdjęć, zaznacz pole wyboru Mój strumień zdjęć. Aby wyłączyć, usuń zaznaczenie pola wyboru.

Ważne: Jeśli usługa Mój strumień zdjęć jest włączona, a biblioteka zdjęć iCloud wyłączona, zdjęcia z Twojego strumienia zdjęć pojawiają się w albumie Mój strumień zdjęć pod etykietą Albumy na pasku bocznym. Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, album Mój strumień zdjęć nie jest wyświetlany, a wszystkie zdjęcia są dodawane do albumu Wszystkie zdjęcia.

Usuwanie zdjęcia z mojego strumienia zdjęć

  1. Kliknij w Mój strumień zdjęć na pasku bocznym.

  2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

    • Naciśnij klawisz Control, nie zwalniając go kliknij w zdjęcie, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie usunięcia zdjęcia z usługi Mój strumień zdjęć.

Ważne: Zdjęcia usunięte z Twojego strumienia zdjęć są usuwane ze wszystkich Twoich Maców i urządzeń, które używają usługi Mój strumień zdjęć.