macOS High Sierra

Dodawanie i usuwanie zdjęć z kalendarza

Dodawanie i usuwanie zdjęć z kalendarza jest możliwe w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz używać zdjęcia, możesz usunąć je ze strony; możesz także całkowicie usunąć je z projektu kalendarza.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij w kalendarz pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie zdjęcia do pustej ramki zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie z obszaru Zdjęcia (u dołu okna) do ramki zdjęcia.

   Okno aplikacji Zdjęcia zawierające strony kalendarza z obszarem Zdjęcia na dole.

   Jeśli żądanego zdjęcia nie ma w obszarze Zdjęcia, kliknij w Dodaj zdjęcia, zaznacz zdjęcie, a następnie kliknij w Dodaj.

   Aby zmienić wielkość i liczbę zdjęć wyświetlanych w obszarze Zdjęcia, przeciągnij jego górną krawędź.

   Wskazówka: Możesz także dodać zdjęcie do daty w kalendarzu, przeciągając je na tę datę. Aby łatwiej przeciągać na daty, powiększ widok strony kalendarza, używając suwaka powiększenia.

  • Automatyczne dodawanie zaznaczonych zdjęć do pustych ramek: Zaznacz co najmniej jedno zdjęcie w obszarze Zdjęcia, a następnie kliknij we Wstaw automatycznie.

  • Automatyczne dodawanie zdjęć do wszystkich pustych ramek na stronie: Kliknij dwukrotnie w stronę, który chcesz zmienić, a następnie kliknij we Wstaw automatycznie.

  • Automatyczne dodawanie zdjęć do wszystkich pustych ramek w kalendarzu: Po wyświetleniu wszystkich stron kalendarza kliknij we Wstaw automatycznie.

  • Przenoszenie zdjęcia ze strony do obszaru Zdjęcia lub na inną stronę: Umieść wskaźnik na zdjęciu, kliknij i przytrzymaj, aż zdjęcie „wyskoczy” z ramki, a następnie przeciągnij je do obszaru Zdjęcia lub w inne miejsce.

  • Usuwanie zdjęcia z obszaru Zdjęcia: Kliknij w zdjęcie, aby je zaznaczyć, i naciśnij klawisz Delete.

  • Usuwanie zdjęcia ze strony kalendarza: Kliknij dwukrotnie w stronę, którą chcesz zmienić, kliknij w zdjęcie, aby je zaznaczyć, a następnie naciśnij Delete.

  • Usuwanie wszystkich zdjęć umieszczonych na stronie kalendarza: Kliknij dwukrotnie w stronę, który chcesz zmienić, kliknij w Wymaż wykorzystane zdjęcia, a następnie kliknij w Dalej.

  • Usuwanie wszystkich zdjęć umieszczonych w kalendarzu: Po wyświetleniu wszystkich stron kalendarza kliknij w Wymaż wykorzystane zdjęcia, a następnie kliknij w Dalej.

Wskazówka: Możesz szybko zamieniać miejscami dwa zdjęcia na stronie. Umieść wskaźnik na zdjęciu, kliknij i przytrzymaj, aż zdjęcie „wyskoczy” z ramki, a następnie przeciągnij i upuść je na inne zdjęcie.