macOS High Sierra

Tworzenie kalendarza

Możesz użyć swoich zdjęć do utworzenia profesjonalnie wyglądających kalendarzy, a następnie zamówić doręczenie ich na adres swój, swojej rodziny lub znajomych.

Wydrukowane i oprawione kalendarze.

Tworzenie kalendarza jest proste: zaznacz zdjęcia, których chcesz użyć, wybierz format i motyw, a następnie pozwól aplikacji Zdjęcia złożyć kalendarz automatycznie. Możesz między innymi dodawać i usuwać zdjęcia, zmieniać motyw kalendarza, a także dodawać zdjęcia i tekst do określonych dat, aby zaznaczyć specjalne okazje. Gdy Twój kalendarz jest gotowy, możesz go zamówić — zostanie wydrukowany i przesłany pocztą na wskazany przez Ciebie adres.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie kalendarza

 1. Zaznacz co najmniej jedno zdjęcie, którego chcesz użyć w kalendarzu.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Utwórz > Kalendarz.

  Wskazówka: Możesz utworzyć kalendarz bez wstępnego zaznaczania zdjęć. Po prostu kliknij w przycisk dodawania obok etykiety Moje projekty i wybierz Kalendarz, aby utworzyć pusty kalendarz, do którego dodasz zdjęcia później.

 3. Wybierz liczbę miesięcy w kalendarzu, określ datę początkową, a następnie kliknij w Dalej.

 4. Kliknij, aby wybrać motyw kalendarza, a następnie kliknij w Utwórz kalendarz.

  Kalendarz pojawi się w oknie Zdjęć, a wybrane zdjęcia będą już automatycznie rozmieszczone na każdej stronie (w tym na okładce). Aby edytować stronę, kliknij w nią dwukrotnie.

  Okno aplikacji Zdjęcia zawierające kalendarz.
 5. Aby zmodyfikować kalendarz, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmiana motywu kalendarza

Możesz zmienić ogólny wygląd kalendarza, wybierając inny motyw.

 1. Kliknij w kalendarz pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk ustawień kalendarza na pasku narzędzi, kliknij w Zmień motyw, a następnie kliknij w Dalej.

  Opcje ustawień kalendarza z przyciskiem Zmień motyw na dole.
 3. Zaznacz motyw i kliknij w Wybierz motyw.

Zmiana nazwy kalendarza

Gdy tworzysz kalendarz, aplikacja Zdjęcia automatycznie nadaje mu nazwę na podstawie informacji powiązanych ze zdjęciami, na przykład nazwy albumu. Nazwę kalendarza możesz zmienić.

 1. Kliknij w Projekty na pasku narzędzi, a następnie kliknij w nazwę kalendarza, aby ją zaznaczyć.

 2. Wpisz nową nazwę.

Usuwanie logo Apple z kalendarza

 • Otwórz kalendarz, kliknij w przycisk ustawień kalendarza na pasku narzędzi i usuń zaznaczenie pola wyboru Dołącz logo Apple.