macOS High Sierra

Zmiana sposobu wyświetlania zdjęć

Sposób wyświetlania zdjęć w aplikacji Zdjęcia możesz dostosować do własnych potrzeb.

Otwórz Zdjęcia

Zmienianie paska bocznego

Paska bocznego używaj do wyświetlania zdjęć, wspomnień, albumów oraz projektów. Możesz zmienić szerokość paska bocznego oraz zmienić na nim kolejność albumów i projektów.

 • Zmienianie szerokości paska bocznego: Umieść wskaźnik na prawej krawędzi paska bocznego, aż wskaźnik zmieni kształt, a następnie przeciągnij, aby zmienić szerokość paska bocznego.

 • Zmienianie kolejności albumów i projektów: Przeciągnij albumy i projekty tak, aby ułożyć je w kolejności, jaka Ci odpowiada.

 • Zmiana kolejności sekcji na pasku bocznym: Przeciągnij tytuły sekcji (Biblioteka, Albumy lub Projekty) w kolejności, jaka Ci odpowiada.

Wyświetlanie miniaturek innych zdjęć w widoku pojedynczego zdjęcia

Podczas oglądania zdjęcia możesz wyświetlać na dole okna miniaturki innych zdjęć z tego samego zbioru lub albumu oraz używać ich do przełączania się pomiędzy zdjęciami.

 • Wyświetlanie miniaturek innych zdjęć w zbiorze lub albumie: Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż miniaturki.

  • Przewijanie zdjęć: Naciskaj klawisze ze strzałkami, lub przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na zdjęciu lub na pasku miniaturek. (Możesz także użyć paska Touch Bar.)

  • Wyświetlanie więcej lub mniej miniaturek: Przeciągnij krawędź paska miniaturek w górę lub w dół.

  Okno aplikacji Zdjęcia pokazujące zdjęcia w tym samym albumie lub zbiorze pod zdjęciem.

Zmienianie wielkości miniaturek

 • Zmiana wielkości miniaturek zdjęć we wspomnieniach, albumach i projektach: Przeciągnij suwak powiększania (albo rozsuń lub zsuń palce na gładziku).

Wyświetlanie zdjęć na pełnym ekranie

Zdjęcia możesz wyświetlać i edytować w większym oknie pełnoekranowym.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Uruchamianie widoku pełnoekranowego: Wybierz polecenie menu Widok > Tryb pełnoekranowy.

 • Opuszczanie widoku pełnoekranowego: Umieść wskaźnik na górze ekranu, aż pojawi się pasek menu, a następnie wybierz polecenie menu Widok > Opuść tryb pełnoekranowy. Lub naciśnij Esc.

 • Wyświetlanie paska narzędzi w widoku pełnoekranowym: Wybierz polecenie menu Widok > Zawsze pokazuj pasek narzędzi i boczny w trybie pełnoekranowym, aby obok tej opcji był znak zaznaczenia.

 • Ukrywanie paska narzędzi w widoku pełnoekranowym: Wybierz polecenie menu Widok > Zawsze pokazuj pasek narzędzi i boczny w trybie pełnoekranowym, aby usunąć zaznaczenie tej opcji.