macOS High Sierra

Korygowanie szczegółowości

Możesz zmieniać ustawienia szczegółowości, aby podkreślić w nich kontury i kształty, a także wzmocnić szczegółowość w tonach średnich i lokalny kontrast.

  1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

  2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

  3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Szczegółowość.

  4. Przeciągaj suwak, dopóki nie osiągniesz satysfakcjonujących wyników.

    Suwak Szczegółowość w panelu Skoryguj.