macOS High Sierra

Wyświetlanie zdjęć według osób znajdujących się na nich

Po pierwszym otwarciu aplikacja Zdjęcia skanuje bibliotekę w celu zidentyfikowania osób na zdjęciach. Po zakończeniu skanowania, możesz otworzyć album Osoby, przejrzeć zbiory zdjęć uporządkowanych według twarzy na nich, oraz przypisać nazwy do osób, które aplikacja Zdjęcia znajdzie. Podczas importowania nowych zdjęć do biblioteki aplikacja Zdjęcia je skanuje i dopasowuje osoby na tych zdjęciach do osób już zidentyfikowanych. Możesz także ręcznie identyfikować osoby na zdjęciach.

Uwaga: Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, osoby zidentyfikowane na zdjęciach są synchronizowane na wszystkich Twoich urządzeniach.

Otwórz Zdjęcia

Wyświetlanie osób w bibliotece

 1. Kliknij w Osoby na pasku bocznym.

  Osoby oznaczone jako ulubione widoczne są w dużych kwadratach na górze okna. Aby uczynić osobę ulubioną, kliknij w przycisk Ulubione na zdjęciu. Możesz także przeciągnąć osobę do lub z obszaru ulubionych na górze.

 2. Kliknij dwukrotnie w twarz, aby wyświetlić zdjęcia danej osoby.

  twarze w albumie Osoby.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie całych zdjęć lub tylko twarzy: Kliknij w Zdjęcia lub Twarze na pasku narzędzi.

   Przyciski Zdjęcia lub Twarze na pasku narzędzi.
  • Wyświetlanie wszystkich zdjęć lub podsumowania zdjęć osoby: Kliknij w Pokaż więcej lub w Pokaż mniej na górze obszaru Zdjęcia.

  • Łączenie zdjęć tej samej osoby w jedną grupę: Umieść wskaźnik na zdjęciu osoby, a następnie kliknij w nazwę. Zacznij pisać imię lub nazwisko osoby, a następnie zaznacz osobę, gdy pojawi się w menu podręcznym. Gdy komunikat zapyta, czy osoby na zdjęciach są tą samą osobą, kliknij w Tak.

  • Zmienianie nazwy zdjęć osoby: Kliknij w nazwę pod zdjęciem i wpisz inną nazwę, lub wybierz nazwę, jaka się pojawi podczas pisania.

  • Usuwanie błędnie zidentyfikowanej osoby: Kliknij z klawiszem Control w zdjęcie, a następnie wybierz „[osoba] nie jest na tym zdjęciu]” lub „To nie jest [osoba]”.

  • Edycja zdjęcia osoby: Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, które chcesz edytować, a następnie kliknij w przycisk Edycja.

  • Wybieranie zdjęcia kluczowego reprezentującego wszystkie zdjęcia osoby: Kliknij w zdjęcie z klawiszem Control, a następnie wybierz Utwórz zdjęcie kluczowe.

  • Pokazywanie zdjęcia na mapie: Przewiń na dół do obszaru Miejsca i kliknij dwukrotnie w miniaturkę zdjęcia, aby zobaczyć na mapie miejsce, w którym zostało zrobione.

  • Sprawdzanie i potwierdzanie innych zdjęć zawierających daną osobę: Jeśli aplikacja Zdjęcia zidentyfikuje kolejne zdjęcia danej osoby do przejrzenia, wówczas na pasku narzędzi pojawi się komunikat. Kliknij w Przejrzyj, aby przejrzeć i potwierdzić zdjęcia z tą osobą, a następnie kliknij w Gotowe. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, przewiń na dół i kliknij w Potwierdź dodatkowe zdjęcia. Gdy aplikacja Zdjęcia pokaże pasującą twarz, kliknij w Tak, aby potwierdzić tożsamość osoby. Aby zakończyć sprawdzanie pasujących twarzy, kliknij w Gotowe.

  • Oznaczanie osoby jako ulubionej: Przewiń na dół i kliknij w Dodaj tę osobę do ulubionych. Aby usunąć osobę z ulubionych, kliknij w Usuń tę osobę z ulubionych.

  • Tworzenie wspomnienia ze zdjęć osoby: Przewiń na dół i kliknij w Dodaj do wspomnień.

Identyfikowanie i nazywanie osób w widoku Osoby

 1. Kliknij w Osoby na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk Nazwa na zdjęciu z osobą, którą chcesz nazwać, wpisz nazwę, a następnie naciśnij klawisz Return (lub wybierz nazwę, jaka się pojawi podczas pisania).

  Wszystkie zdjęcia w tej grupie zostaną przypisane do tej nazwy.

Łączenie zdjęć osoby w jedną grupę

Aplikacja Zdjęcia identyfikuje osoby na nowych zdjęciach i dodaje je do zdjęć dotychczas zidentyfikowanych osób. Jeśli znajdziesz więcej niż jedną grupę, która identyfikuje tę samą osobę, możesz połączyć te grupy w jedną.

 1. Zaznacz grupy zdjęć, które chcesz połączyć.

 2. Kliknij z klawiszem Control w jedną grupę, a następnie wybierz Złącz [liczba] osób.

Identyfikowanie i nazywanie osób na pojedynczych zdjęciach

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je otworzyć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie menu Widok > Pokazuj nazwy twarzy. Kliknij w nazwę (lub etykietę „bez imienia”) pod twarzą, wpisz nazwę, a następnie naciśnij klawisz Return (lub wybierz nazwę sugerowaną w czasie wpisywania).

  • Kliknij w przycisk informacji na pasku narzędzi. Kliknij w przycisk dodawania , przeciągnij okrąg, aby umieścić go na twarzy, jeśli zajdzie taka potrzeba, kliknij w pole nazwy, wpisz nazwę, a następnie naciśnij Return.

   Możesz kliknąć w przycisk dodawania wiele razy, aby zidentyfikować na zdjęciu wiele twarzy. Aby usunąć nazwę dodaną do twarzy, kliknij w przycisk usuwania  na tej osobie.

  • Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je otworzyć, a następnie przewiń w dół do Osób. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie pod etykietą Osoby, kliknij w Dodaj nazwisko na pasku narzędzi, a następnie wpisz imię lub nazwisko w polu Nazwa (lub wybierz osobę, jaka pojawi się w trakcie wpisywania). Kliknij w Dalej, a następnie kliknij w Gotowe.

Aby nie wyświetlać nazw twarzy na zdjęciach, wybierz polecenie menu Widok > Ukryj nazwy twarzy.

Wyszukiwanie osoby według imienia

 • Kliknij w pole wyszukiwania na pasku narzędzi, wpisz nazwę osoby zidentyfikowanej przez funkcję Osoby, a następnie kliknij w nazwę osoby w menu lub naciśnij klawisz Return.

  Aplikacja Zdjęcia wyświetli wszystkie zdjęcia zawierające zidentyfikowaną osobę.

Usuwanie wszystkich zdjęć osoby z albumu Osoby

 1. Kliknij w Osoby na pasku bocznym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij w osobę z klawiszem Control, a następnie wybierz Usuń tę osobę. Kliknij w Usuń z albumu Osoby.

  • Kliknij dwukrotnie w tę osobę, a następnie przewiń w dół i kliknij w Usuń z albumu Osoby.

Te zdjęcia zostaną usunięte z albumu Osoby, ale nie z biblioteki. Aby dodać ponownie osobę do albumu Osoby, kliknij dwukrotnie w zdjęcie tej osoby, przewiń w dół i kliknij w Dodaj do albumu Osoby.

Usuwanie zdjęcia z albumu Osoby

Gdy otworzysz grupę zdjęć osoby, możesz usuwać poszczególne zdjęcia tej osoby z biblioteki. Osunięte zdjęcia zostaną przeniesione do albumu Ostatnio usunięte na pasku bocznym.

 1. Kliknij w Osoby na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w osobę, aby otworzyć zdjęcia tej osoby.

 3. Kliknij w zdjęcie, aby je zaznaczyć i naciśnij klawisz Delete.

 4. Kliknij w Usuń.