macOS High Sierra

Redukowanie szumu na zdjęciach

Na zdjęciach robionych przy słabym świetle widoczne może być ziarno (plamki) czyli szum. Możesz redukować ilość szumu widocznego na zdjęciach.

Uwaga: Redukcja szumu działa także ze zdjęciami w formacie RAW.

  1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

  2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

  3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Redukcja szumu.

  4. Ustaw suwak Redukcja szumu, aby osiągnąć odpowiedni wynik.

    Suwak redukcji szumu w panelu Skoryguj.

    Uwaga: Podczas edycji zdjęć RAW (wersja 6 lub nowsza) pojawią się suwaki szumu luminancji, szumu koloru oraz szczegółów, pozwalające na precyzyjną redukcję szumów.