macOS High Sierra

Korygowanie balansu bieli

Jeśli dowolny obszar zdjęcia powinien być biały lub szary, ale ma domieszkę innego koloru, możesz zmienić balans bieli całego zdjęcia (tzw. dominantę). Niepożądana dominanta ma czasami związek z warunkami oświetleniowymi — zdjęcie może na przykład mieć żółte lub pomarańczowe zabarwienie pochodzące od żarówek. Zmiana balansu bieli pozwala uzyskać czystszą biel na zdjęciu dzięki usunięciu dominanty barwnej.

Zdjęcie przed i po korekcie balansu bieli.
 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

 3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Balans bieli.

 4. Kliknij w menu podręczne i wybierz żądany typ balansu bieli. Kliknij w przycisk pipety  i kliknij pipetą w odpowiedni obszar zdjęcia.

  Narzędzia balansu bieli w panelu Skoryguj.
  • Szary neutralny: Pozwala skorygować balans barw zdjęcia względem neutralnej szarości.

   Kliknij pipetą w szary obszar zdjęcia, aby automatycznie skorygować wszystkie jego szare obszary.

  • Odcień skóry: Pozwala skorygować balans barw zdjęcia względem odcieni skóry.

   Kliknij pipetą w skórę osoby na zdjęciu, aby automatycznie skorygować wszystkie jego odcienie skóry.

  • Temperatura/tinta: Pozwala skorygować balans barw zdjęcia, zmieniając temperaturę barwną (od niebieskiego do żółtego) oraz tintę (od zielonego do magenty).

   Kliknij pipetą w szary obszar zdjęcia, aby automatycznie skorygować temperaturę barwną i tintę wszystkich jego szarych obszarów.