macOS High Sierra

Wyświetlenie wspomnień

Aplikacja Zdjęcia skanuje zdjęcia i wideo z gromadzie je w zbiory zwane wspomnieniami. Dzięki wspomnieniom możesz ponownie przeżyć wyjątkowe chwile, jak wędrówki weekendowe, odwiedziny przyjaciela, lub duże wydarzenia, jak pierwsze urodziny, śluby, przedstawienia czy wakacje rodzinne. Wspomnienia pokazują także wybrane specjalnie zbiory, takie jak najlepsze zdjęcia roku. Aplikacja Zdjęcia może tworzyć do trzech nowych wspomnień każdego dnia (zależy to od wielkości biblioteki zdjęć). Możesz także tworzyć własne wspomnienia ze zdjęć znajdujących się w chwili, zbiorze lub albumie.

Okno pokazujące grupę zdjęć jako typowe wspomnienie

Możesz oglądać zdjęcia zawarte we wspomnieniu pojedynczo lub wyświetlać je jako pokaz slajdów. Możesz także przeglądać zdjęcia osób znalezionych we wspomnieniu lub sprawdzać na mapie, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Aplikacja Zdjęcia przedstawia także inne wspomnienia o podobnej tematyce, dzięki czemu możesz przywoływać inne szczęśliwe chwile z przeszłości. Gdy wspomnienie wywołuje u Ciebie silną reakcję, możesz uczynić je ulubionym lub je usunąć.

Wyświetlanie wspomnienia

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Przewijaj, aby obejrzeć wspomnienia.

 3. Kliknij dwukrotnie we wspomnienie, aby wyświetlić zdjęcia w nim zawarte.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie wszystkich zdjęć lub podsumowania zdjęć: Kliknij w Pokaż więcej lub w Pokaż mniej na górze.

  • Wyświetlanie osób we wspomnieniu: Przewiń na dół do etykiety Osoby, aby zobaczyć osoby zidentyfikowane na zdjęciu. Kliknij dwukrotnie w osobę, aby wyświetlić inne zdjęcia tej osoby.

  • Wyświetlanie miejsca wspomnienia na mapie: Przewiń na dół do etykiety Miejsca. Kliknij dwukrotnie w miniaturkę, aby zobaczyć zdjęcie na większej mapie. Kliknij dwukrotnie w tę miniaturkę ponownie, aby wyświetlić je na siatce. Kliknij w Pokaż pobliskie zdjęcia, aby zobaczyć inne zdjęcia z tej okolicy.

  • Wyświetlanie podobnych wspomnień: Przewiń na dół do etykiety Podobne, aby zobaczyć zdjęcia zrobione w podobnym miejscu, czasie, lub z tymi samymi osobami na zdjęciu i inne.

  • Wyświetlanie i praca z pojedynczym zdjęciem: Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie używaj narzędzi na pasku narzędzi do pracy, edycji lub wyświetlania szczegółów dotyczących zdjęcia. Kliknij w przycisk powrotu , aby powrócić do oglądania wspomnień.

Odtwarzanie wspomnienia jako pokaz slajdów

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie we wspomnienie, aby wyświetlić zdjęcia w nim zawarte.

 3. Kliknij w Pokaż wszystkie lub Pokaż podsumowanie na dole, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia lub tylko podsumowanie wspomnienia.

 4. Zaznacz zdjęcia, które chcesz mieć w pokazie slajdów lub nie zaznaczaj zdjęć, aby dołączyć wszystkie zdjęcia.

 5. Kliknij w przycisk odtwarzania  na pasku bocznym i zaznacz opcje pokazu slajdów.

Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Oznaczanie wspomnienia jako ulubionego

Gdy wspomnienie trafia do domu, możesz oznaczyć je jako ulubione.

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie we wspomnienie, aby wyświetlić zdjęcia w nim zawarte.

 3. Przewiń na sam dół wspomnień, a następnie kliknij w Dodaj do ulubionych wspomnień.

Wyświetlanie wspomnień ulubionych

Wspomnienia oznaczone jako ulubione pojawiają się w albumie Ulubione wspomnienia.

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Ulubione wspomnienia na pasku narzędzi.

 3. Kliknij dwukrotnie we wspomnienie, aby wyświetlić zdjęcia w nim zawarte.

Tworzenie wspomnienia z chwili, zbioru lub roku

Możesz tworzyć własne wspomnienia, aby wyróżnić znaczącą dla Ciebie chwilę lub zbiór.

 1. Kliknij w Zdjęcia na pasku bocznym.

 2. Kliknij w tytuł chwili lub zbioru, aby go otworzyć.

 3. Przewiń na sam dół zdjęć, a następnie kliknij w Dodaj do wspomnień.

Tworzenie wspomnienia ze zdjęć w albumie

 1. Kliknij w album na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Pokaż jako wspomnienie.

 3. Przewiń na dół i kliknij w Dodaj do wspomnień.

Blokowanie niektórych rodzajów wspomnień

Możesz zablokować konkretne rodzaje wspomnień, których zawartości nie chcesz oglądać.

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie we wspomnienie, które chcesz zablokować.

 3. Przewiń na dół i kliknij w Zablokuj wspomnienie, wybierz rodzaj wspomnienia, które chcesz zablokować, a następnie kliknij w Zablokuj.

Możesz wyzerować Zdjęcia, aby ponownie utworzyć zablokowane wspomnienia. Wybierz polecenie menu Zdjęcia > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie kliknij w Wyzeruj zablokowane wspomnienia.

Usuwanie wspomnienia

Gdy uznasz, że wspomnie już Ci nie odpowiada, możesz je usunąć.

 1. Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym.

 2. Kliknij we wspomnienie, aby je zaznaczyć, i naciśnij klawisz Delete.

 3. Kliknij w Usuń.

Usuwane są tylko wspomnienia, natomiast zdjęcia pozostają w bibliotece.