macOS High Sierra

Subskrybowanie albumów udostępnianych przez innych użytkowników iCloud

Jeśli używasz konta iCloud, inni użytkownicy iCloud mogą zapraszać Cię do subskrybowania ich albumów udostępnianych. Po aktywowaniu subskrypcji możesz oglądać, komentować i pobierać rzeczy w albumie udostępnianym, a nawet dodawać do niego nowe zdjęcia i klipy wideo (jeśli właściciel albumu pozwala na to). Subskrypcję udostępnianego albumu zdjęć możesz wycofać w dowolnym momencie.

Otwórz Zdjęcia

Subskrybowanie albumu udostępnianego

Gdy otrzymasz zaproszenie do albumu udostępnianego, album ten pojawi się w panelu Udostępnione aplikacji Zdjęcia wraz z ikoną zaproszenia.

 • Kliknij w Aktywność pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym, aby wyświetlić zaproszenie, a następnie kliknij w Przyjmij.

  Jeśli nie chcesz subskrybować albumu udostępnianego, kliknij w Odrzuć.

Wycofywanie subskrypcji albumu udostępnianego

Aby wycofać subskrypcję albumu udostępnianego, usuń go.

OSTRZEŻENIE: Wycofanie subskrypcji albumu udostępnianego powoduje natychmiastowe usunięcie jego zdjęć i klipów wideo ze wszystkich Twoich urządzeń.

 • Zaznacz na pasku bocznym w sekcji Udostępniane album udostępniany, którego subskrypcję chcesz zakończyć, a następnie naciśnij klawisze Command-Delete.

Komentowanie lub „lubienie” zdjęć w albumie udostępnianym

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w przycisk Utwórz, w lewym dolnym rogu zdjęcia.

 3. Wykonaj dowolne z poniższych czynności w wyświetlonym panelu:

  Okno zawierające opcje „lubienia” i komentowania udostępnianego zdjęcia.
  • „Lubienie” zdjęcia lub wideo: Kliknij w Lubię.

  • Dodawanie komentarza do zdjęcia lub wideo: Kliknij w Dodaj komentarz, a następnie wpisz komentarz.

 4. Kliknij w Wyślij.

Gdy „polubisz” lub skomentujesz rzecz, usługa Udostępnianie zdjęć iCloud wysyła powiadomienie do twórcy albumu oraz jego wszystkich subskrybentów. Aby usunąć komentarz dodany do rzeczy, umieść na nim wskaźnik i kliknij w Usuń.

Zachowywanie rzeczy z albumów udostępnianych bibliotece Zdjęć

Możesz importować rzeczy z albumu udostępnianego do biblioteki Zdjęć, a następnie je edytować, udostępniać po zmianach i dodawać do swoich albumów i projektów.

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Zaznacz żądane zdjęcia lub klipy wideo, a następnie kliknij w jedną z zaznaczonych rzeczy z klawiszem Control i wybierz Importuj.

  Zaimportowane rzeczy pojawią się w albumie Ostatni import.

 3. Kliknij w Albumy na pasku bocznym, a następnie kliknij dwukrotnie w album Ostatni import, aby go otworzyć.

 4. Zaznacz zaimportowane rzeczy, a następnie kliknij w przycisk Utwórz na pasku narzędzi i wybierz album lub projekt, do którego chcesz te rzeczy dodać.