macOS High Sierra

Dodawanie narzędzi edycji oraz rozszerzeń do aplikacji Zdjęcia

Możesz dodawać rozszerzenia (zwane także wtyczkami), aby zwiększyć możliwości edycji w Zdjęciach o nowe narzędzia. Na przykład, rozszerzenia firm trzecich mogą udostępniać specjalizowane filtry lub inne możliwości korekty zdjęć.

Aby edytować za pomocą rozszerzenia pochodzącego od innej firmy, pobierz to rozszerzenie z App Store i zainstaluj je na Macu, wykonując instrukcje dostarczone z tym rozszerzeniem. Następnie wykonaj poniższe kroki, aby włączyć to rozszerzenie w Zdjęciach.

Otwórz Zdjęcia

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Rozszerzenia.

  2. Kliknij w Edycja w Zdjęciach.

  3. Zaznacz pole wyboru obok rozszerzenia, którego chcesz używać.

    To rozszerzenie pojawi się po kliknięciu w przycisk Rozszerzenia  na pasku narzędzi edycji w Zdjęciach.

Podczas modyfikowania zdjęcia możesz używać kombinacji rozszerzeń oraz wbudowanych narzędzi edycji w Zdjęciach. Po dokonaniu edycji zdjęcia, możesz przywrócić je do oryginału, klikając w Przywróć oryginał.