macOS High Sierra

Wysyłanie zdjęć do serwisów Facebook, Flickr i Twitter

Możesz publikować zdjęcia i klipy wideo w serwisach Facebook, Flickr lub Twitter bezpośrednio ze Zdjęć.

Uwaga: Zdjęcia Live Photo publikowane na Facebooku, Flickr lub Twitterze są przesyłane tylko jako zdjęcia statyczne.

Otwórz Zdjęcia

Logowanie się w serwisie Facebook, Flickr lub Twitter

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

 2. Kliknij w Facebook, Flickr lub Twitter.

 3. Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij w Dalej.

Publikowanie zdjęć i klipów wideo w serwisie Facebook

 1. Zaznacz zdjęcia lub klipy wideo, które chcesz opublikować.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi i wybierz Facebook.

  Zaloguj się na koncie Facebook, jeśli jeszcze się nie logowałeś/logowałaś.

 3. W oknie dialogowym Facebook wybierz opcje dla zdjęć. Możesz również dodać komentarz.

  Okno dialogowe udostępniania w serwisie Facebook.
  • Określanie, kto może oglądać zdjęcia: Kliknij w menu podręczne znajdujące się w lewym górnym rogu, a następnie wybierz opcję.

  • Określanie miejsca publikacji zdjęć: Kliknij w menu podręczne Oś czasu i wybierz oś czasu lub album.

  • Dodawanie do zdjęć informacji o położeniu komputera, z którego są publikowane: Kliknij w Dodaj miejsce.

  • Dodawanie komentarza: Wpisz (opcjonalnie) komentarz, który zostanie opublikowany razem ze zdjęciami.

 4. Kliknij w Wyślij.

Publikowanie zdjęć w serwisie Flickr

Możesz udostępniać swoje zdjęcia w sieci, publikując je w serwisie Flickr bezpośrednio ze Zdjęć.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz opublikować.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi i wybierz Flickr.

 3. Zaloguj się na koncie Flickr, jeśli jeszcze się nie logowałeś/logowałaś.

 4. W oknie dialogowym Flickr wybierz opcje dla zdjęć.

  Okno dialogowe udostępniania w serwisie Flickr.
  • Wybieranie miejsca publikacji zdjęć: Kliknij w menu podręczne Wybierz zestaw zdjęć i wybierz zestaw zdjęć (czyli album w serwisie Flickr). Aby dodać zdjęcia do strumienia zdjęć w serwisie Flickr, wybierz tę opcję.

  • Określanie, kto może oglądać zdjęcia: Kliknij w menu podręczne w prawym górnym rogu.

  • Dodawanie tytułu, opisu i tagów: Wpisz tekst w odpowiednich polach.

 5. Kliknij w Publish (opublikuj).

Udostępnianie zdjęcia w serwisie Twitter

Możesz pojedynczo zamieszczać zdjęcia w serwisie Twitter bezpośrednio ze Zdjęć.

 1. Zaznacz zdjęcie do udostępnienia.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi i wybierz Twitter.

  Zaloguj się na koncie Twitter, jeśli jeszcze się nie logowałeś/logowałaś.

 3. W oknie dialogowym Twitter wpisz wiadomość o długości do 119 znaków i kliknij w Wyślij.

  Uwaga: Zdjęcie jest wysyłane jako tweet o długości 21 znaków.

  Wyświetlony komunikat potwierdza opublikowanie zdjęcia.

W Twoim kanale w serwisie Twitter pojawi się łącze do udostępnianego zdjęcia.