macOS High Sierra

Drukowanie własnych zdjęć

Możesz drukować odbitki w szeregu rozmiarów standardowych lub wybrać rozmiar własny. Możesz także drukować wiele zdjęć na stronie, używając formatu stykówki. Możesz drukować zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, w zależności od możliwości posiadanej drukarki.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij w Zdjęcia na pasku bocznym, a następnie zaznacz co najmniej jedno zdjęcie.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 3. W oknie opcji drukowania wybierz format z listy po prawej stronie.

  Okno zawierające opcje drukowania.

  Wygląd odbitek jest wyświetlany w obszarze podglądu po lewej stronie.

  Niektóre formaty, na przykład Własny i Stykówka, pozwalają zmieniać wielkość drukowanych zdjęć. Dostępność innych opcje, na przykład zmiany położenia zdjęć, wyboru proporcji oraz ustawiania marginesów, zależy od wybranego formatu.

 4. Wybierz drukarkę i określ jej wszystkie wymagane ustawienia.

 5. Kliknij w Drukuj.

 6. Określ opcje drukowania w oknie dialogowym drukowania i kliknij w Drukuj.