macOS High Sierra

Dodawanie, usuwanie i zmiana kolejności stron w książce

Możesz dodawać strony w książce, usuwać je oraz zmieniać ich kolejność. Nowe strony możesz wstawiać w dowolnym miejscu książki, ale nie między zewnętrzną i wewnętrzną stroną okładki.

Uwaga: Książka muszą mieć parzystą liczbę stron. Jeśli zmienisz liczbę stron na nieparzystą, aplikacja Zdjęcia automatycznie doda lub usunie pustą stronę, aby uzyskać ich parzystą liczbę.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie strony: Zaznacz stronę, po której chcesz dodać nową stronę, a następnie kliknij w przycisk dodawania strony  na pasku narzędzi i wybierz Dodaj stronę.

  • Określanie liczby stron w książce: Kliknij w przycisk ustawień książki na pasku narzędzi i przeciągnij suwak Liczba stron.

  • Usuwanie strony z książki: Kliknij w stronę, aby ją zaznaczyć i naciśnij klawisz Delete lub kliknij w przycisk dodawania strony  na pasku narzędzi, wybierz Usuń stronę, a następnie kliknij w Dalej. Możesz także kliknąć w stronę, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybrać Usuń stronę i kliknąć w Dalej.

  • Przenoszenie strony w książce: Umieść wskaźnik na numerze strony, aż pojawi się przycisk strony, a następnie przeciągnij go, aby przenieść stronę w nowe miejsce. Możesz także zaznaczyć stronę, a następnie przeciągnąć jej przycisk.

   Strona w widoku dwustronicowej rozkładówki z przyciskiem strony widocznym na dole.