macOS High Sierra

Wyświetlanie klipów wideo

Możesz przeglądać klipy wideo zaimportowane do biblioteki Zdjęć, a nawet je przycinać w razie potrzeby. Możesz także wyświetlać klipy wideo w zwolnionym tempie oraz poklatkowe zaimportowane z iPhone'a.

Otwórz Zdjęcia

Aby dowiedzieć się więcej o wyświetlaniu i edycji zdjęć Live Photo, zobacz Wyświetlanie zdjęć Live Photo oraz Edycja zdjęć Live Photo.

Odtwarzanie klipu wideo

 1. Kliknij dwukrotnie w klip wideo, aby go otworzyć.

  Gdy umieścisz wskaźnik na klipie wideo, wyświetlane są narzędzia odtwarzania.

 2. Kliknij w przycisk odtwarzania .

  Za pomocą tych narzędzi sterowania wideo możesz wstrzymywać odtwarzanie klipu, korygować dźwięk i wykonywać inne czynności.

  Wskazówka: Aby wyświetlić wideo klatka po klatce, umieść wskaźnik na klipie, aby wyświetlić narzędzia odtwarzania, a następnie kliknij w menu czynności  i wybierz Pokaż przyciski krokowe klatek.

  Klip wideo z przyciskami odtwarzania na dole.

Przycinanie klipu wideo

Możesz skracać klipy wideo, aby odtwarzana była tylko ich określona część. Możesz na przykład przyciąć klip w miejscu, gdzie film powinien się kończyć. Przycięcie klipu wideo nie usuwa żadnego nagranego materiału; wykluczone fragmenty możesz później przywrócić.

 1. Kliknij dwukrotnie w klip wideo, aby go otworzyć.

 2. Umieść wskaźnik na klipie, aby wyświetlić narzędzia odtwarzania, a następnie kliknij w menu czynności i wybierz Przytnij.

 3. Przeciągnij jeden lub oba żółte uchwyty przycinania, aby skrócić klip, a następnie kliknij w Przytnij.

  Żółte uchwyty przycinania klipu wideo

  Wskazówka: Aby dokonywać bardziej precyzyjnej edycji, kliknij i przytrzymaj uchwyt przycinania w celu wyświetlenia poszczególnych klatek wideo.

  Aby anulować przycięcie, kliknij w menu czynności i wybierz Wyzeruj przycięcie.

Zmiana wideo w zwolnionym tempie

Możesz zwalniać i ponownie przyspieszać tempo wyświetlania filmu w zwolnionym tempie.

 1. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Typy multimediów na pasku bocznym, a następnie kliknij w album Zwolnione tempo na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w klip wideo, aby go otworzyć.

 3. Wskaż miejsca, w których odtwarzanie klipu ma zwolnić i ponownie przyspieszyć, przeciągając w te miejsca narzędzia sterowania zwolnionym tempem.

  Narzędzia sterowania zwolnionym tempem w klipie wideo