macOS High Sierra

Tworzenie albumów inteligentnych

Album inteligentny automatycznie gromadzi i wyświetla zdjęcia z biblioteki, które spełniają określone przez Ciebie kryteria. Możesz na przykład utworzyć album inteligentny, który automatycznie gromadzi wszystkie zdjęcia z przypisanym słowem kluczowym „dzieci”.

Miniaturka przedstawiająca album inteligentny.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie albumu inteligentnego

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Nowy album inteligentny.

 2. Wybierz kryteria w wyświetlonym oknie dialogowym.

  Możesz zdefiniować jeden lub więcej warunków.

  Okno dialogowe tworzenia nowego albumu inteligentnego.
 3. Kliknij w OK.

  Nowy album inteligentny pojawi się obok innych albumów.

Od tej chwili aplikacja Zdjęcia będzie automatycznie uaktualniała ten album inteligentny, dodając do niego (lub usuwając z niego) zdjęcia, które spełniają jego kryteria (lub już ich nie spełniają).

Zmiana kryteriów albumu inteligentnego

 1. Zaznacz album inteligentny.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Edycja albumu inteligentnego.

 3. Dokonaj zmian, a następnie kliknij w OK.