macOS High Sierra

Tworzenie dodatkowych bibliotek zdjęć

Możesz utworzyć kolejne biblioteki zdjęć, aby organizować w nich swoje zdjęcia, albumy i projekty (na przykład książki, karty i kalendarze), a następnie przełączać między bibliotekami. Twoje zdjęcia osobiste i służbowe mogą na przykład rezydować w osobnych bibliotekach. Możesz również utworzyć osobne biblioteki dla członków swojej rodziny.

Ważne: Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, pamiętaj, że z iCloud synchronizowane są zdjęcia i wideo z systemowej biblioteki zdjęć. Pamiętaj utworzyć backupy wszystkich bibliotek zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Tworzenie backupu biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie nowej biblioteki zdjęć

 1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, wybierz polecenie menu Zdjęcia > Zakończ Zdjęcia.

 2. Naciśnij klawisz Option i kliknij dwukrotnie w ikonę Zdjęć w folderze Aplikacje (lub kliknij w ikonę Zdjęć w Docku ), aby otworzyć Zdjęcia.

 3. W oknie dialogowym Wybierz bibliotekę kliknij w Utwórz nową.

 4. Wpisz nazwę biblioteki i wybierz miejsce, w którym ma być przechowywana.

 5. Kliknij w OK.

Przełączanie się między bibliotekami zdjęć

 1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, wybierz polecenie menu Zdjęcia > Zakończ Zdjęcia.

 2. Naciśnij klawisz Option i kliknij dwukrotnie w ikonę Zdjęć w folderze Aplikacje (lub kliknij w ikonę Zdjęć w Docku ), aby otworzyć Zdjęcia.

 3. W oknie dialogowym Wybierz bibliotekę wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij w bibliotekę, której chcesz użyć, a następnie kliknij w Wybierz bibliotekę.

  • Jeśli żądanej biblioteki nie ma w oknie dialogowym Wybierz bibliotekę, kliknij w Inna biblioteka, przejdź do folderu, w którym jest przechowywana, zaznacz ją i kliknij w Wybierz bibliotekę.

Wyznaczanie biblioteki jako systemowej biblioteki zdjęć

Możesz przełączyć się na inną bibliotekę i wybrać ją jako systemową bibliotekę zdjęć. Aby uzyskać informacje na temat konsekwencji wyznaczania innej biblioteki systemowej, zobacz: Omówienie systemowej biblioteki zdjęć.

Aby wyznaczyć bieżącą bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć:

 • Wybierz polecenie menu Zdjęcia > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie kliknij w Używaj jako systemowej biblioteki zdjęć.

Ważne: Jeśli przełączysz się na inną bibliotekę, aplikacja Zdjęcia automatycznie wyłączy wszystkie usługi iCloud. Aby używać biblioteki zdjęć iCloud oraz usług Udostępnianie zdjęć iCloud i Mój strumień zdjęć z nowo wyznaczoną systemową biblioteką zdjęć, musisz włączyć je ponownie w panelu iCloud preferencji Zdjęć. Gdy zmienisz bibliotekę systemową i ponownie włączysz bibliotekę zdjęć iCloud, zdjęcia przechowywane na iCloud zostaną złączone z tymi przechowywanymi w nowej systemowej bibliotece zdjęć. Gdy zawartości nowej systemowej biblioteki zdjęć zostanie wysłana do iCloud, złączenia bibliotek nie można cofnąć, a więc zawsze warto dokładnie rozważyć zmianę systemowej biblioteki zdjęć.

Optymalizowanie wielkości biblioteki Zdjęć

Jeśli w komputerze zabraknie wolnego miejsca, aplikacja Zdjęcia wyświetli odpowiedni alert. Aby zwolnić miejsce na dysku, możesz usunąć zdjęcia z biblioteki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli usuniesz zdjęcia, gdy włączona jest biblioteka zdjęć iCloud, te zdjęcia zostaną usunięte z iCloud oraz wszystkich urządzeń, które korzystają z biblioteki zdjęć iCloud.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Command-Delete.

  Usunięte pliki są przenoszone do albumu Ostatnio usunięte, w którym pozostają przez wskazaną liczbę dni. Aby zwolnić miejsce na dysku, możesz od razu usunąć zdjęcia z albumu Ostatnio usunięte.

 2. Kliknij w album Ostatnio usunięte na pasku bocznym.

 3. Zaznacz zdjęcia, które chcesz natychmiast usunąć z biblioteki, a następnie kliknij w Usuń [liczba] rzeczy.