macOS High Sierra

Importowanie zdjęć z aparatu lub telefonu

Możesz do Maca podłączyć aparat, urządzenie iOS lub inne urządzenie mobilne i zaimportować do aplikacji Zdjęcia.

Możesz także importować zdjęcia z kart pamięci aparatów cyfrowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz: Importowanie zdjęć z dysków twardych, płyt CD, DVD oraz kart.

Otwórz Zdjęcia

Importowanie zdjęć z aparatu lub urządzenia iOS

 1. Podłącz aparat, kamerę, iPada, iPhone'a lub inne urządzenie iOS do komputera.

 2. Upewnij się, że aparat lub urządzenie jest włączone oraz ustawione w tryb importowania zdjęć.

  Aby dowiedzieć się, który tryb pracy wybrać, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną z aparatem. Jeśli aparat ma tryb „usypiania”, upewnij się, że jest wyłączony, lub ustaw takie opóźnienie usypiania, aby pobieranie zdjęć nie zostało przerwane.

 3. W razie potrzeby otwórz Zdjęcia i kliknij w urządzenie pod etykietą Urządzenia na pasku narzędzi.

  Uwaga: Etykieta Urządzenia pojawia się tylko po podłączeniu aparatu lub urządzenia pamięci masowej.

  Zdjęcia już zaimportowane są widoczne na górze, natomiast nowe zdjęcia na tym urządzeniu są widoczne na dole. Na górze, po środku znajduje się menu podręczne Importuj do. Przycisk Importuj wszystkie nowe zdjęcia znajduje się w prawym górnym rogu okna.

  Aplikacja Zdjęcia wyświetla wszystkie zdjęcia i wideo znajdujące się na urządzeniu.

  Wskazówka: Jeśli zawsze po podłączeniu tego urządzenia chcesz otwierać Zdjęcia, zaznacz pole wyboru Otwórz Zdjęcia.

 4. Jeśli po zaimportowaniu zdjęć z aparatu, chcesz je z niego usunąć, zaznacz pole wyboru Usuń rzeczy. Ta opcja nie jest widoczna dla wszystkich aparatów.

 5. Aby ustalić, gdzie zaimportować zdjęcia, wykonaj jedną z tych czynności:

  • Importowanie do istniejącego albumu: Kliknij w menu podręczne Importuj do, a następnie wybierz album z listy.

  • Importowanie do nowego albumu: Kliknij w menu podręczne Importuj do, wybierz Nowy album, wpisz nazwę albumu, a następnie kliknij w OK.

  • Importowanie do biblioteki aplikacji Zdjęcia bez wskazywania albumu: Kliknij w menu podręczne Importuj do, a następnie wybierz Biblioteka.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Importowanie wszystkich nowych zdjęć: Kliknij w Importuj wszystkie nowe zdjęcia.

  • Importowanie wybranych zdjęć: Zaznacz zdjęcia, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij w Importuj zaznaczone.

 7. Jeśli pojawi się zapytanie o usunięcie lub pozostawienie zaimportowanych zdjęć w aparacie, kliknij w Usuń rzeczy (jeśli chcesz je usunąć) lub Zostaw rzeczy (jeśli chcesz pozostawić je w aparacie).

  Aplikacja zaimportuje Twoje zdjęcia. Aby anulować importowanie, kliknij w Zatrzymaj import.

 8. Po zaimportowaniu wszystkich zdjęć odłącz aparat lub urządzenie od komputera.

Jeśli nie zaimportujesz zdjęć do żadnego albumu, pojawią się w albumie Import na pasku bocznym. Pojawią się także wśród innym chwil i zbiorów w bibliotece Zdjęć. Aby je przejrzeć, kliknij w Zdjęcia na pasku bocznym.

Jeśli masz zdjęcia zrobione aparatem analogowym, możesz zaimportować je do aplikacji Zdjęcia, konwertując je na pliki cyfrowe (używając aplikacji Pobieranie obrazów lub skanera). Zaimportowane do aplikacji Zdjęcia pliki cyfrowe możesz edytować i dodawać do albumów i projektów w taki sam sposób jak pozostałe zdjęcia cyfrowe. W aplikacji Pobieranie obrazów możesz także określić, że każdorazowe podłączenie aparatu ma powodować automatyczne otwarcie aplikacji Zdjęcia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Skanowanie obrazków oraz Przesyłanie obrazków.

Wskazówka: Aplikacja Zdjęcia pozwala zmieniać datę i czas przypisane do skanowanych obrazów: zaznacz plik i wybierz polecenie menu Zdjęcie > Skoryguj datę i czas.

Importowanie z telefonów innych firm

Niektóre telefony innych firm można podłączać do komputera kablem USB w celu skopiowania zdjęć do biblioteki zdjęć w identyczny sposób jak w przypadku zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

Uwaga: Niektóre telefony innych firm mogą łączyć się z komputerami przez Bluetooth (bezprzewodowo). Do importowania zdjęć przez Bluetooth służy aplikacja Wymiana plików przez Bluetooth. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple Przenoszenie plików między komputerem Mac i urządzeniami Bluetooth.

 1. Podłącz telefon do komputera.

 2. Przeciągnij zdjęcia na dysk wewnętrzny komputera.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przeciągnij pliki lub foldery z Findera do okna Zdjęć.

  • Przeciągnij pliki lub foldery z Findera na ikonę Zdjęć w Docku.

  • W aplikacji Zdjęcia wybierz polecenie menu Plik > Importuj. Zaznacz zdjęcia lub folder, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij w Przejrzyj przed importem. Jeśli zaznaczenie obejmuje wiele zdjęć lub wideo, zaznacz zdjęcia i wideo, które chcesz zaimportować, i kliknij w Importuj [liczba] rzeczy lub Importuj wszystkie.

   Ważne: Nie wysuwaj urządzenia w czasie importowania zdjęć.