macOS High Sierra

Naprawianie biblioteki, gdy pojawią się z nią problemy

Jeśli masz problemy podczas pracy nad zdjęciami w bibliotece, aplikacja Zdjęcia może spróbować ją naprawić. Jeśli nie rozwiąże to problemu, możesz także odtworzyć bibliotekę z backupu Time Machine.

Ważne: Przed rozpoczęciem naprawiania zarchiwizuj bibliotekę zdjęć.

  1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, wybierz polecenie menu Zdjęcia > Zakończ Zdjęcia.

  2. Naciśnij klawisze Option-Command i kliknij dwukrotnie w ikonę Zdjęć w folderze Aplikacje (lub kliknij w ikonę Zdjęć w Docku).

    Otwarte zostanie okno Napraw bibliotekę.

  3. Aby przebudować bibliotekę zdjęć, kliknij w Napraw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania zdjęć z biblioteki zdjęć iCloud, zobacz: Odzyskiwanie usuniętych rzeczy.