macOS High Sierra

Dodawanie, usuwanie i edycja w albumie udostępnianym

Możesz dodawać, usuwać i uaktualniać zdjęcia i klipy wideo w albumie, który został udostępniony.

Otwórz Zdjęcia

Dodawanie zdjęć, klipów wideo oraz zdjęć Live Photo do albumu udostępnianego

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Dodaj zdjęcia i wideo.

 3. Zaznacz żądane zdjęcia, klipy wideo oraz zdjęcia Live Photo, a następnie kliknij w Dodaj.

Osoby subskrybujące Twój album udostępniany mogą odtwarzać nagrania wideo ze zdjęć Live Photo. Jeśli chcesz udostępnić zdjęcia Live Photo jako zdjęcia statyczne, zobacz następne zadanie.

Dodawanie zdjęć, klipów wideo oraz zdjęć Live Photo z chwili lub zbioru do albumu udostępnianego

 1. Zaznacz żądane zdjęcia, klipy wideo lub zdjęcia Live Photo.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania  na pasku narzędzi, a następnie wybierz Udostępnianie zdjęć iCloud.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Dodawanie komentarza: Wpisz komentarz w polu komentarza.

  • Udostępnianie zdjęć Live Photo: Aby pozwolić oglądającym odtwarzać Live Photo, zaznacz pole wyboru Live Photo. Usuń zaznaczenie pola wyboru Live Photo, aby udostępnić Live Photo jako zdjęcie statyczne.

  • Dodawanie zaznaczonych zdjęć do albumu udostępnianego: Kliknij w nazwę albumu udostępnianego.

  • Dodawanie zaznaczonych zdjęć do nowego albumu udostępnianego: Kliknij w Nowy album udostępniany, wprowadź nazwę albumu, kliknij w przycisk Plus i zaproś innych do oglądania Twojego albumu udostępnianego, wprowadź komentarz (jeśli chcesz), a następnie kliknij w Utwórz.

Usuwanie zdjęć i klipów wideo z albumu udostępnianego

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Zaznacz rzeczy, które chcesz usunąć, naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij w Usuń.

Aplikacja Zdjęcia usunie rzecz z tego albumu udostępnianego, ale pozostawi ich oryginały w bibliotece.

Ważne: Jeśli usuniesz zdjęcia lub wideo, które inni dodali do albumu udostępnianego, w Twojej bibliotece nie pozostaną żadne ich kopie. Jeśli chcesz te rzeczy zatrzymać, przed ich usunięciem pobierz je z albumu udostępnianego.

Edycja zdjęcia w albumie udostępnionym przez inną osobę

Aby edytować zdjęcie lub wideo w albumie udostępnionym przez inną osobę, musisz najpierw zaimportować je do biblioteki. Następnie możesz edytować je jak pozostałe. Edycje zdjęcia w Twojej bibliotece nie mają wpływu na jego oryginał w albumie udostępnianym.

 1. Kliknij w album udostępniany pod etykietą Udostępnione na pasku bocznym.

 2. Przejdź do zdjęcia, które chcesz edytować, kliknij w nie dwukrotnie, a następnie kliknij w Edycja.

 3. Kliknij w Importuj.

 4. Kliknij w Edycja.

 5. Dokonaj edycji zdjęcia.

 6. Kliknij w Gotowe.

Edytowane zdjęcie pojawi się w albumie Import oraz w chwili w widoku Zdjęć. Aby przenieś edytowane zdjęcie do innego albumu, zaznacz je, wybierz polecenie menu Zdjęcie > Dodaj do, a następnie utwórz nowy album lub umieść zdjęcie w istniejącym albumie. Aby ponownie dodać edytowane zdjęcie do albumu udostępnianego, kliknij w Udostępnione na pasku narzędzi, otwórz album udostępniany i kliknij w Dodaj zdjęcia i wideo.