macOS High Sierra

Znajdowanie konkretnych rzeczy w chwili lub w albumie

Gdy przeglądasz zdjęcia zawarte w chwili lub w albumie, możesz szybko filtrować te zdjęcia w celu pokazania konkretnych — na przykład, zdjęcia edytowane, tylko wideo oznaczone jako ulubione, lub zdjęcia edytowane z przydzielonym słowem kluczowym „urodziny”.

Menu podręczne.
  • Wyświetlanie konkretnych zdjęć znajdujących się w chwili lub w albumie: Kliknij w menu podręczne Widoczne, a następnie wybierz jedno z poniższych:

    • Rodzaj rzeczy, które chcesz zobaczyć (Zdjęcia, Ulubione, Wideo, Edytowane).

    • Słowo kluczowe przypisane do zdjęć.

Możesz także wybrać kilka rzeczy z menu Widoczne, aby wyświetlić tylko te zdjęcia, które chcesz.