macOS High Sierra

Retuszowanie zdjęć

Możesz usuwać ze zdjęć skazy, drobinki kurzu i inne małe wady.

Zdjęcie przed retuszem (z widoczną małą skazą) oraz po retuszu (bez skazy).

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

 3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Retusz.

 4. Wybierz wielkość pędzla za pomocą suwaka Wielkość.

  Wielkość pędzla możesz także zmienić, naciskając lewy ( [ ) lub prawy ( ] ) nawias kwadratowy.

 5. Umieść pędzel na wadzie, a następnie kliknij lub przeciągnij przez nią, aby ją usunąć.

  Jeśli wada jest mała i nie zostanie usunięta po pierwszej próbie, spróbuj przybliżyć, aby zrobić dokładniejsze poprawki.

  Wskazówka: Jeśli nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, możesz skopiować piksele z innej części zdjęcia i nałożyć je na wadę. Trzymając naciśnięty klawisz Option, kliknij w obszar, z którego chcesz skopiować teksturę, a następnie zastosuj zmianę, używając narzędzia retuszowania. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij w obrazek i wybierz Wymaż ręcznie wybrany punkt źródłowy retuszu, aby zatrzymać kopiowanie pikseli z tego obszaru.