macOS High Sierra

Wyświetlanie zdjęć według miejsc

Jeśli Twój aparat ma funkcję GPS (jak iPhone) lub samodzielnie dodajesz dane GPS do zdjęć, aplikacja Zdjęcia może automatycznie umieszczać je na mapie.

Okno aplikacji Zdjęcia zawierające mapę z miniaturkami zdjęć pogrupowanymi według miejsc.

Otwórz Zdjęcia

 1. Aby wyświetlić zdjęcia na mapie, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij w Miejsca na pasku bocznym.

  • Kliknij w Zdjęcia na pasku bocznym, kliknij w miejsce opisane w nagłówku zbioru lub chwili, a następnie przewiń w dół do Miejsc.

   Nagłówek chwili z miejscem pokazanym poniżej.
  • Kliknij we Wspomnienia na pasku bocznym, kliknij dwukrotnie we wspomnienie, a następnie przewiń na dół do etykiety Miejsca.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie zdjęć na większej mapie: Kliknij dwukrotnie w miniaturkę zdjęcia. Kliknij dwukrotnie w tę miniaturkę ponownie, aby wyświetlić je na siatce.

   Miniaturki zdjęć umieszczone na mapie.
  • Pokazywanie innych zdjęć zrobionych w pobliżu: Kliknij w Pokaż pobliskie zdjęcia.

  • Zmniejsz lub powiększ: Klikaj w przyciski zoom. Kliknij i przytrzymaj, aby powiększać lub zmniejszać w sposób ciągły.

   Przyciski powiększania i pomniejszania mapy.
  • Wyświetlanie innego fragmentu mapy: Przeciągnij ją.

  • Pokazywanie mapy w innych formatach lub wyświetlanie zdjęć na siatce: Kliknij w Mapa lub Satelitarna, aby pokazać mapę w innych formatach, lub kliknij w Siatka, aby wyświetlić miniaturki zdjęć pogrupowane według miejsca.

   Przyciski Mapa, Satelitarna i Siatka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub zmiany lokalizacji zdjęcia, zobacz Dodawanie do zdjęć tytułów, opisów i innych.