macOS High Sierra

Usuwanie lub odzyskiwanie usuniętych zdjęć

Możesz usuwać wybrane zdjęcia i wideo z biblioteki.

Otwórz Zdjęcia

Gdy usuwasz rzeczy, zostają umieszczone w albumie Ostatnio usunięte, w którym pozostają przez wskazaną liczbę dni, a następnie są trwale usuwane. Możesz odzyskać te rzeczy przed upływem tego czasu. Jeśli masz włączoną bibliotekę zdjęć iCloud, możesz odzyskać zdjęcia i wideo z iCloud w ciągu 30 dni. Następnie zostaną one usunięte z iCloud oraz z Maca. Jeśli nie używasz biblioteki zdjęć iCloud, usuwane zdjęcia są usuwane tylko z Twojego Maca. Aby natychmiast usunąć zdjęcia z albumu Ostatnio usunięte z komputera oraz z biblioteki zdjęć iCloud, możesz je usunąć ręcznie.

Usuwanie zdjęć i wideo

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Usuwanie zdjęcia z albumu (ale nie z biblioteki): Zaznacz rzeczy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij Delete.

  • Usuwanie zdjęcia z albumu inteligentnego (na przykład Ostatni import, Ulubione lub Wideo): Zaznacz rzeczy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Command-Delete. Zaznaczone zdjęcia zostaną usunięte z biblioteki i umieszczone w albumie Ostatnio usunięte.

  • Usuwanie zdjęcia z chwili (umieszczanie go w albumie Ostatnio usunięte): Zaznacz rzeczy, które chcesz usunąć, naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij w Usuń.

  • Usuwanie zdjęcia wraz z usunięciem go z albumu Ostatnio usunięte: Zaznacz rzeczy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Command-Delete. Otwórz album Ostatnio usunięte. Zaznacz rzeczy, które chcesz trwale usunąć, naciśnij Delete, a następnie kliknij w OK.

Odtwarzanie ostatnio usuniętych rzeczy

Usuwane zdjęcia pozostają w albumie Ostatnio usunięte przez wskazaną liczbę dni, a następnie są trwale usuwane. Możesz przeglądać ostatnio usunięte rzeczy i przywracać je do biblioteki Zdjęć.

  1. Kliknij w Ostatnio usunięte pod etykietą Albumy na pasku bocznym.

  2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz odtworzyć.

  3. Kliknij w Odzyskaj.

Jeśli archiwizujesz zawartość swojego komputera za pomocą Time Machine, możesz odzyskiwać rzeczy usunięte z Maca lub iCloud.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Time Machine, zobacz: Odtwarzanie biblioteki aplikacji Zdjęcia z backupu Time Machine.