macOS High Sierra

Podstawy edycji

Narzędzia edycji w aplikacji Zdjęcia pozwalają łatwo wprowadzać w zdjęciach proste zmiany, na przykład obracać je i kadrować w celu poprawienia ujęcia.

Zdjęcie w widoku edycji z narzędziami edycji wyświetlanymi po prawej stronie.

Gdy modyfikujesz zdjęcie, aplikacja nie ingeruje w jego oryginał, więc zawsze możesz cofnąć wszystkie edycje i przywrócić jego pierwotny wygląd.

Zmiany wprowadzane w zdjęciach pojawiają się wszędzie w bibliotece — w każdym albumie, projekcie itd. Jeśli chcesz uzyskać unikalny wygląd zdjęcia tylko w jednej wersji tego zdjęcia, najpierw powiel je i zacznij edytować kopię.

Otwórz Zdjęcia

Edycja zdjęcia

 1. Aby otworzyć zdjęcie lub wideo do edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie w miniaturkę zdjęcia, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

  • Zaznacz miniaturkę zdjęcia i naciśnij klawisz Return.

  • Zaznacz miniaturkę zdjęcia, a następnie wybierz polecenie menu Zdjęcie > Pokaż narzędzia edycji.

 2. Oto czynności, które możesz wykonać w celu edycji zdjęcia:

  Pasek narzędzi edycji z przyciskami definiującymi opcje wyświetlania korekt, filtrów oraz przycinania.
  • Powiększanie lub pomniejszanie zdjęcia: Kliknij lub przeciągnij suwak zoom.

  • Stosowanie korekt: Kliknij w Skoryguj, aby wyświetlić narzędzia korekty. Aby dowiedzieć się więcej o korygowaniu zdjęć, zobacz Korygowanie światła, ekspozycji i wiele innych cech.

  • Stosowanie filtrów: Kliknij w Filtry, aby wyświetlić filtry, jakie możesz zastosować w celu zmiany wyglądu zdjęcia. Aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu filtrów, zobacz Używanie filtru w celu zmiany wyglądu zdjęcia.

  • Kadrowanie obrazu: Kliknij w Kadruj, aby wyświetlić opcje kadrowania zdjęcia. Aby dowiedzieć się więcej o kadrowaniu, zobacz Kadrowanie lub prostowanie zdjęć.

  • Obracanie zdjęcia: Kliknij w przycisk obracania  na pasku narzędzi, aby obrócić zdjęcie w lewo. Kliknij w ten przycisk z klawiszem Option, aby obrócić zdjęcie w prawo.

  • Automatyczne korygowanie zdjęcia: Kliknij w przycisk korekcji , aby kolor i kontrast zdjęcia były korygowane automatycznie. Aby usunąć zmiany, naciśnij klawisze Command-Z lub kliknij w Przywróć oryginał.

 3. Aby zakończyć edycję, kliknij w Gotowe lub naciśnij klawisz Return.

Aby przełączać się na inne zdjęcia, podczas edycji możesz naciskać klawisze ze strzałkami.

Powielanie zdjęcia

Aby utworzyć różne wersje danego zdjęcia, powiel to zdjęcie i pracuj nad kopią.

 1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz skopiować.

 2. Wybierz polecenie menu Zdjęcie > Powiel [liczba] zdjęć (lub naciśnij klawisze Command-D).

  Jeśli powielasz Live Photo, kliknij w Powiel, aby dołączyć nagranie wideo. Jeśli klikniesz w Powiel jako zwykłe zdjęcia, kopia zawierać będzie tylko zdjęcie statyczne.

Porównywanie zdjęć przed edycją i po niej

Podczas edytowania zdjęcia możesz porównywać nową wersję z oryginalną.

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je otworzyć, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Aby zobaczyć oryginał zdjęcia, kliknij i przytrzymaj przycisk wyświetlania zdjęcia bez korekcji lub naciśnij i przytrzymaj klawisz M. Aby ponownie zobaczyć wersję po edycji, zwolnij ten przycisk lub klawisz M.

  Przycisk wyświetlania zdjęcia bez korekcji obok narzędzi okna w lewym górnym rogu okna.

Kopiowanie i wklejanie korekt

Po skorygowaniu zdjęcia możesz skopiować zastosowane korekty i wkleić je w innych zdjęciach. Korekty możesz wklejać tylko w jednym zdjęciu jednocześnie.

Uwaga: Nie możesz kopiować i wklejać ustawień narzędzia retuszu, korekty efektu „czerwonych oczu”, kadrowania, ani rozszerzeń firm trzecich.

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie po dokonaniu korekty, a następnie kliknij w przycisk Edycja na pasku narzędzi.

 2. Wybierz polecenie menu Zdjęcie > Kopiuj korekty.

 3. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, do którego chcesz zastosować korekty, a następnie kliknij w Edycja.

 4. Wybierz polecenie menu Zdjęcie > Wklej korekty.

Wskazówka: Możesz także kliknąć w zdjęcie z klawiszem Control i wybrać polecenie Kopiuj korekty lub Wklej korekty.

Cofanie zmian wprowadzonych w zdjęciach

Wszystkie zmiany, które Ci się nie podobają, możesz szybko cofnąć. Aby porzucić wszystkie zmiany edycyjne zdjęcia i rozpocząć od nowa, możesz przywrócić jego wersję oryginalną.

 • Cofanie ostatniej zmiany: Wybierz polecenie menu Edycja > Cofnij lub naciśnij klawisze Command-Z.

 • Cofanie wszystkich zmian edycyjnych w celu przywrócenia oryginału: Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas edytowania zdjęcia kliknij w Przywróć oryginał.

   Przycisk Przywróć oryginał blisko górnego lewego rogu okna aplikacji Zdjęcia.
  • Zaznacz zdjęcie i wybierz polecenie menu Zdjęcie > Przywróć oryginał.

 • Cofanie wszystkich korekt podczas edycji w panelu Korekta: Kliknij w Wyzeruj korekty.