macOS High Sierra

Omówienie systemowej biblioteki zdjęć

Gdy otworzysz aplikację Zdjęcia po raz pierwszy, możesz utworzyć nową bibliotekę lub wybrać istniejącą. Biblioteka ta automatycznie staje się systemową biblioteką zdjęć. Aplikacja Zdjęcia pozwala używać wielu bibliotek zdjęć, ale w danym momencie tylko jedna z nich może być systemową biblioteką zdjęć, mającą dostęp do usług iCloud, w tym biblioteki zdjęć iCloud, udostępniania zdjęć iCloud oraz Twojego strumienia zdjęć. Ponadto, dostęp do systemowej biblioteki zdjęć mają niektóre aplikacje Apple i innych firm (za pośrednictwem przeglądarki multimediów).

Systemowa biblioteka zdjęć jest domyślnie przechowywana w folderze Obrazki na Macu, ale możesz przenieść ją do innego folderu na Macu albo przechowywać na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.

OSTRZEŻENIE: Jeśli biblioteka aplikacji Zdjęcia znajduje się na dysku zewnętrznym, nie twórz backupu tego napędu za pomocą Time Machine. Uprawnienia tej biblioteki Zdjęć mogą konfliktować z uprawnieniami backupu Time Machine.

W razie potrzeby możesz tworzyć dodatkowe biblioteki i przechowywać je w innym miejscu na dysku Maca, a nawet na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej. Pamiętaj jednak, że:

  • W danym momencie możesz pracować tylko nad zdjęciami z tej samej biblioteki. Aby pracować nad zdjęciami z innej biblioteki, musisz przełączyć się na tę bibliotekę.

  • Jeśli przyłączysz się na bibliotekę zdjęć inną niż systemowa, edycje zdjęć nie będą przenoszone do biblioteki zdjęć iCloud, ponieważ jest ona synchronizowana tylko z systemową biblioteką zdjęć. Jeśli utworzysz inne biblioteki, musisz tworzyć ich backupy za pomocą Time Machine.

  • Możesz przełączyć się na inną bibliotekę i wybrać ją jako systemową bibliotekę zdjęć. Po wyznaczeniu nowej systemowej biblioteki zdjęć musisz ponownie włączyć usługi iCloud w preferencjach Zdjęć. Gdy zmienisz bibliotekę systemową i ponownie włączysz bibliotekę zdjęć iCloud, zdjęcia przechowywane na iCloud zostaną złączone z tymi przechowywanymi w nowej systemowej bibliotece zdjęć. Gdy zawartości nowej systemowej biblioteki zdjęć zostanie wysłana do iCloud, złączenia bibliotek nie można cofnąć, a więc zawsze warto dokładnie rozważyć zmianę systemowej biblioteki zdjęć.

Domyślnie wszystkie pliki importowane do aplikacji Zdjęcia są przechowywane w bieżącej bibliotece zdjęć. Jeśli chcesz, aplikacja może zostawiać importowane pliki w ich oryginalnych miejscach (na przykład na urządzeniu pamięci masowej) i nie umieszczać ich w bibliotece. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zmiana miejsca przechowywania zdjęć przez aplikację Zdjęcia.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia biblioteki Zdjęć, nie modyfikuj jej zawartości w Finderze.

Otwórz Zdjęcia