macOS High Sierra

Grupowanie albumów w folderach

Możesz tworzyć foldery, w których grupowane będą albumy. Możesz na przykład utworzyć folder o nazwie „Zdjęcia rodzinne” i umieścić w nim wszystkie albumy ze spotkań rodzinnych. Możesz nawet umieszczać foldery wewnątrz innych folderów.

Miniaturka przedstawiająca folder ze zdjęciami.

Otwórz Zdjęcia

  1. Kliknij w Moje albumy na pasku bocznym.

  2. Wybierz polecenie menu Plik > Nowy folder.

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Przeciągnij albumy do folderu.

    Wskazówka: Aby szybko utworzyć folder, przeciągnij z klawiszem Opcja jeden lub kilka albumów na inny album. Aplikacja zdjęcia umieszcza wszystkie nowe albumy w nowym folderze. Możesz także przeciągnąć inne albumy do nowego folderu.

Aby usunąć rzecz z folderu, kliknij z klawiszem Control w tę rzecz, a następnie wybierz Przenieś album poza [nazwa folderu]. Aby usunąć folder, kliknij z klawiszem Control w folder, wybierz polecenie Usuń folder, a następnie kliknij w Usuń.

Albumów udostępnianych nie można przenosić do folderów.