macOS High Sierra

Kadrowanie lub prostowanie zdjęć

Kadrowanie zdjęcia pozwala poprawić jego kompozycję lub usunąć z niego niepożądane fragmenty. Możesz kadrować zdjęcia do określonych lub wybranych przez siebie proporcji, albo zachować podczas kadrowania oryginalne proporcje zdjęcia. Możesz także prostować zdjęcia przez przypadek zrobione przechylonym aparatem.

Okno zawierające zdjęcie oraz opcje kadrowania i prostowania.

Ważne: Kadrowanie zdjęcia zmienia jego wygląd w całej aplikacji Zdjęcia, w tym w albumach, pokazach slajdów i projektach. Aby edytować zdjęcie tylko w konkretnym miejscu, powiel je i zacznij edytować kopię.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w przycisk Kadruj na pasku narzędzi.

  Wskazówka: Aby szybko wyświetlić narzędzia kadrowania i prostowania podczas edycji, naciśnij klawisz C. Po dokonaniu zmian naciśnij klawisz C ponownie.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Automatyczne kadrowanie lub prostowanie zdjęcia: Kliknij w Auto.

  • Kadrowanie ręczne: Wskaż docelowy obszar zdjęcia, przeciągając prostokąt zaznaczenia.

  • Kadrowanie do określonych wymiarów: Kliknij w Proporcje i wybierz żądane proporcje zdjęcia.

   Na przykład, aby wybrać proporcje kwadratu dla książki, wybierz opcję Kwadrat. Aby wydrukować odbitki, wybierz jedną z predefiniowanych proporcji, na przykład 8:10. Jeśli zamierzasz użyć zdjęcia w wideo w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję 16:9. Możesz także wybrać opcję Własne i zastosować format niestandardowy.

  • Odwracanie obrazka: Kliknij w Odwróć, aby odwrócić obrazek w poziomie. Kliknij trzymając naciśnięty klawisz Option w Odwróć, aby odwrócić obrazek w pionie.

  • Ręczne prostowanie zdjęcia: Obróć pokrętło, aby skorygować kąt zdjęcia.

  • Usuwanie bieżącego kadrowania lub prostowania: Kliknij w Wyzeruj.

 4. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zachowywanie zmian: Kliknij w Gotowe, naciśnij klawisz C lub ponownie kliknij w przycisk Kadruj.

  • Rezygnacja z kadrowania bez zachowywania zmian: Naciśnij klawisz Esc.