macOS High Sierra

Włączanie i wyłączanie funkcji Udostępnianie zdjęć iCloud

Otwórz Zdjęcia

Włączanie i wyłączanie funkcji Udostępnianie zdjęć iCloud

Uwaga: Usługa Udostępnianie zdjęć iCloud działa tylko z systemową biblioteką zdjęć.

  1. Wybierz polecenie menu Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknij w iCloud.

  2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pole wyboru Udostępnianie zdjęć iCloud.

Nawet jeśli wyłączysz udostępnianie zdjęć iCloud na Macu, możesz nadal wyświetlać swoje albumy udostępniane i modyfikować je na innych urządzeniach, na których masz włączone udostępnianie zdjęć iCloud.

Włączanie udostępniania zdjęć iCloud

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  2. Kliknij w Skonfiguruj rodzinę, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami.

    Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie Udostępniania rodzinnego.

Jeśli co najmniej jeden członek rodziny przyjmie zaproszenia do oglądania albumów udostępnianych, wśród Twoich albumów udostępnianych pojawi się album Rodzina.