macOS High Sierra

Konfigurowanie wysyłania wiadomości tekstowych

Istnieją trzy sposoby skonfigurowania aplikacji Wiadomości do wysyłania wiadomości tekstowych:

 • iMessage: Przy użyciu iMessage możesz wysyłać nieograniczoną liczbę wiadomości do znajomych używających iPhone'ów, iPadów, iPodów touch lub Maców. Do korzystania z iMessage potrzebny jest Apple ID. Każdy, kto dokonywał zakupów w iTunes Store lub App Store, albo logował się do iCloud, ma już swój Apple ID. Jeśli nie masz Apple ID, możesz go utworzyć w aplikacji Wiadomości.

 • Wiadomości SMS: Jeśli masz iPhone'a z systemem iOS 8.1 (lub nowszym), możesz także wysyłać ze swojego Maca wiadomości SMS na dowolny numer telefonu.

 • Jabber: Jeśli masz konto komunikatora Jabber, możesz je także dodać do aplikacji Wiadomości. W przypadku konta Jabbera należy znać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do konta.

Otwórz Wiadomości

Konfigurowanie wysyłania wiadomości tekstowych przy użyciu iMessage

 1. Wybierz polecenie menu Wiadomości > Preferencje, kliknij w Konta, a następnie zaznacz iMessage na liście kont.

 2. Wprowadź swój Apple ID i hasło, a następnie kliknij w Zaloguj się.

Po zalogowaniu się zaznacz Potwierdzaj odczytanie, aby osoby wysyłające do Ciebie wiadomości widziały, czy wiadomości te zostały przeczytane.

Możesz także wysyłać potwierdzenia odczytania tylko w wybranej rozmowie.

Konfigurowanie wysyłania wiadomości SMS

Konfigurowanie wysyłania wiadomości tekstowych przy użyciu konta Jabbera

Jeśli chcesz założyć konto Jabbera lub nie znasz swojej nazwy użytkownika lub hasła, otwórz witrynę internetową dostawcy usługi.

 1. Wybierz polecenie menu Wiadomości > Dodaj konto Jabber.

 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika Jabbera (na przykład grantphelps@jabber.org) oraz hasło, a następnie kliknij w Zaloguj się.

Konto komunikatora możesz także skonfigurować w panelu Konta internetowe w oknie Preferencji systemowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie serwisów społecznościowych i innych kont internetowych.

Wyłączanie konta komunikatora

Jeśli nie chcesz otrzymywać na Macu wiadomości z danego konta, możesz dezaktywować to konto, wylogować się z iMessage lub usunąć konto Jabbera ze swojego Maca.

 • Wykonaj następujące czynności:

  • Dezaktywowanie konta: Wybierz polecenie menu Wiadomości > Preferencje, kliknij w Konta, zaznacz konto po lewej, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Włącz to konto. Gdy konto jest nieaktywne, Twój status wyświetlany jest jako Poza siecią.

  • Wylogowywanie się z iMessage: Wybierz polecenie menu Wiadomości > Preferencje, kliknij w Konta, zaznacz konto iMessage, kliknij w Wyloguj się, a następnie potwierdź, że chcesz się wylogować. Gdy wylogujesz się z iMessage, nie będziesz otrzymywać wiadomości z tego konta.

  • Usuwanie konta Jabbera z Maca: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Konta internetowe, zaznacz konto, którego nie chcesz już używać, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

OSTRZEŻENIE: Usunięcie konta lub wyłączenie określonych funkcji może spowodować usunięcie danych przechowywanych w aplikacjach. Przed usunięciem konta lub wyłączeniem usługi wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz pozostawić kopię danych.