macOS High Sierra

Zmienianie swojego obrazka

Jeśli używasz konta Jabbera, możesz zmienić obrazek (czyli „ikonę znajomego”), który wyświetlany jest obok Twoich wiadomości na listach znajomych u innych osób. Inne osoby mogą wybrać inny reprezentujący Cię obrazek.

Jeśli używasz iMessage, inne osoby widzą obrazek, który wybrały dla Ciebie w swojej aplikacji Kontakty (iMessage nie używa list znajomych).

Wskazówka: Aby szybko zmienić swój obrazek, przeciągnij go z Biurka do monogramu lub bieżącego obrazka, a następnie kliknij w Gotowe.

Otwórz Wiadomości

 1. Aby otworzyć listę znajomych, wybierz polecenie menu Okno > Znajomi. Jeśli jednak używasz więcej niż jednego konta Jabbera i nie masz włączonego wyświetlania wszystkich kont na jednej liście, zamiast tego polecenia wybierz nazwę żądanego konta.

 2. Kliknij w monogram lub bieżący obrazek, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Używanie domyślnego obrazka systemowego: Kliknij w Domyślne, a następnie zaznacz jeden z obrazków dołączonych do macOS.

  • Używanie ostatniego obrazka: Kliknij w Ostatnie, a następnie zaznacz jeden z ostatnio używanych obrazków.

   Wskazówka: Aby usunąć poprzedni obrazek, zaznacz obrazek z monogramem.

  • Robienie zdjęcia przy użyciu Maca: Kliknij w aparat, przygotuj się, a następnie kliknij w przycisk aparatu .

 3. Aby edytować obrazek, kliknij w Edycja, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Zmniejsz lub powiększ: Przeciągnij suwak pod obrazkiem.

  • Przesuwanie obrazka: Przeciągnij obrazek wewnątrz okręgu, aby ustawić jego pozycję.

  • Stosowanie efektu: Kliknij w przycisk efektów , a następnie wybierz efekt.

 4. Kliknij w Gotowe.