Apple ID

Apple ID umożliwia dostęp do iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud, FaceTime oraz innych usług Apple. Składa się on z adresu email (na przykład karina_cavanna@icloud.com) i hasła. Aby dowiedzieć się więcej o Apple ID, odwiedź stronę wsparcia dla konta Apple ID. Aby utworzyć Apple ID, odwiedź witrynę konta Apple ID.

Uwaga: W niektórych regionach zamiast adresu email możliwe jest używanie jako Apple ID numeru telefonu. Zobacz artykuł Wsparcia Apple: Use your phone number as your Apple ID in China (Używanie numeru telefonu jako Apple ID w Chinach).

Wszystkie Twoje zakupy są powiązane z Twoim Apple ID i nie mogą zostać przeniesione na inne Apple ID. Jeśli masz jakieś rzeczy kupione na iPhonie, iPadzie lub innym Macu, zaloguj się przy użyciu tego samego Apple ID, aby mieć do nich dostęp na tym Macu i móc pobierać dostępne uaktualnienia.

Zaleca się używanie tego samego Apple ID do wszystkich usług Apple, w tym iTunes Store, App Store oraz Apple Books.