Pasek Touch Bar

Funkcja dostępna na niektórych Macach. Bezpośrednio na pasku Touch Bar możesz używać znanych gestów, takich jak stuknięcie lub przesunięcie, aby dostosowywać ustawienia, używać Siri, korzystać z klawiszy funkcyjnych oraz wykonywać inne zadania w aplikacjach.

Klawiatura z paskiem Touch Bar wzdłuż górnej krawędzi; Touch ID znajduje się na prawym końcu paska Touch Bar.

Na pasku Touch Bar znajduje się czytnik Touch ID, który pozwala odblokowywać Maca oraz niektóre rzeczy zabezpieczone hasłem, korzystać z Apple Pay do robienia zakupów w sieci, a także kupować rzeczy w iTunes Store, App Store oraz iBooks Store.

Control Strip, na końcu paska Touch Bar, pozwala dostosowywać ogólne ustawienia, takie jak jasność oraz głośność, a także zadawać pytania Siri. Aby zmieniać dodatkowe ustawienia oraz funkcje, takie jak Mission Control oraz Launchpad, możesz rozwinąć Control Strip.

Po lewej znajduje się pasek Touch Bar zawierający przyciski, które różnią się w zależności od aplikacji lub zadania. Po prawej widoczny jest zwinięty pasek sterowania.

Pozostałe przyciski na pasku Touch Bar zależą od używanej w danym momencie aplikacji lub wykonywanego zadania. Na przykład, tak wygląda pasek Touch Bar, gdy piszesz wiadomość email w aplikacji Mail:

Pasek Touch Bar z przyciskami aplikacji Mail, od lewej: Emoji, Kolory, Pogrubienie, Pochylenie, Podkreślenie, Wyrównanie, Listy oraz Sugestie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat paska Touch Bar, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple Jak używać paska Touch Bar na MacBooku Pro.