macOS High Sierra

Regulowanie podświetlenia klawiatury

Klawiatury w wybranych modelach przenośnych Maców są podświetlane. Dzięki temu klawisze są widoczne w słabych warunkach oświetleniowych. Po włączeniu funkcji podświetlania klawiatury, klawisze będą automatycznie podświetlane w słabych warunkach oświetleniowych otoczenia.

Gdy komputer jest nieaktywny, automatycznie wyłączaj podświetlanie klawiatury

  1. Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp.

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  3. Kliknij w kartę Klawiatura.

  4. Przeciągnij suwak Wyłącz podświetlenie klawiatury, gdy komputer nie jest używany przez.

Zmiana podświetlenia klawiatury

  • Naciśnij klawisz F5, aby zmniejszyć podświetlenie klawiatury lub naciśnij F6, aby zwiększyć. Gdy naciskasz klawisze F5 lub F6, konieczne może być jednoczesne przytrzymanie klawisza Fn.

Jeżeli klawisze F5 i F6 nie zmieniają podświetlenia klawiatury, upewnij się, że zainstalowane zostało najnowsze oprogramowanie wsparcia Windows. W systemie macOS wybierz polecenie menu Apple > App Store, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia.