macOS High Sierra

Korzystanie z pilota Apple Remote

Użytkownicy Maców wyposażonych w odbiornik podczerwieni mogą używać pilota Apple Remote do obsługiwania aplikacji iTunes i Windows Media Player, jeśli mają je zainstalowane. Pilot pozwala otworzyć aplikację iTunes, zmienić w niej głośność, włączyć lub wyłączyć odtwarzanie, a także przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Jeżeli między pilotem a odbiornikiem nie znajdują się żadne przeszkody, może on działać z odległości do około 10 metrów.

Łączenie pilota Apple w parę z komputerem

Jeśli obok siebie znajduje się więcej Maców wyposażonych w odbiornik podczerwieni, każdego z nich można połączyć w parę z innym pilotem Apple Remote, tak aby można było go obsługiwać wyłącznie za pomocą określonego pilota. Maca, który nie jest połączony w parę z pilotem, można obsługiwać za pomocą dowolnego pilota znajdującego się w zasięgu.

Mac może być połączony w parę tylko z jednym pilotem jednocześnie.

  1. Zbliż pilota do Maca (na odległość około 10 cm) i skieruj go w stronę przodu komputera.

  2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu i Następny na pilocie, aż na ekranie pojawi się ikona pilota połączonego w parę (ok. 5 sekund).

Rozłączanie pary Maca z pilotem Apple Remote

Aby obsługiwać Maca za pomocą innego pilota, należy najpierw rozłączyć jego bieżącą parę z pilotem.

  1. Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp.

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  3. Kliknij w Pilot, a następnie kliknij w Rozłącz parę.

Wyłączanie pilota

Aby uniemożliwić obsługiwanie Maca za pomocą pilota, wyłącz odbiornik podczerwieni.

  1. Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp.

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  3. Kliknij w Pilot, a następnie wybierz Wyłącz odbiornik podczerwieni pilota.

    Jeśli nie wid