macOS High Sierra

Używanie urządzeń Bluetooth

Przed użyciem bezprzewodowego urządzenia Bluetooth® w systemie Windows na Macu należy połączyć je w parę z Makiem w systemie macOS. W celu uzyskania instrukcji, otwórz Findera w macOS, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca, a następnie wybierz „łączenie w parę bluetooth”.