macOS High Sierra

Używanie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze Apple

W systemie Windows wciśnięcie klawisza funkcyjnego na komputerze przenośnym Mac lub innej klawiaturze Apple domyślnie steruje funkcjami sprzętowymi. Boot Camp pozwala sterować głośnością, jasnością, podświetleniem klawiatury i multimediami.

Aby sterować funkcjami w aplikacjach, należy nacisnąć klawisz funkcyjny oraz klawisz Fn. Przykładowo, po uruchomieniu iTunes naciśnięcie klawiszy Fn-F1 otwiera pomoc tej aplikacji.

W panelu sterowania Boot Camp możesz zmienić domyślne zachowanie, tak aby naciśnięcie klawisza funkcyjnego pozwalało sterować funkcjami aplikacji, natomiast naciśnięcie klawisza funkcyjnego wraz z klawiszem Fn pozwalało sterować funkcjami sprzętowymi.

  1. Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp.

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  3. Kliknij w kartę Klawiatura.

  4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Klawisze F1, F2 itd. służą jako standardowe klawisze funkcyjne.

Na klawiaturach niektórych przenośnych komputerów Mac znajduje się grupa klawiszy oznaczonych małymi liczbami, służących jako blok numeryczny. Aby ich używać jako klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz Num Lock (F6) lub przytrzymuj klawisz Fn, naciskając je.