Kolejka czynności Automatora z czterema czynnościami.

Mac może wykonywać powtarzalne czynności za Ciebie

Jeśli potrzebujesz zmodyfikować wiele plików — na przykład, zmienić ich nazwę lub powiększyć obrazki, albo utworzyć backup ważnych plików — możesz utworzyć własną kolejkę czynności, aby Mac zrobił to za Ciebie.

Tworzenie kolejki czynności

Okno Automatora z czynnością Uruchom AppleScript.

Tworzenie własnych skryptów

Jeśli zadania, które chcesz zautomatyzować nie ma na liście czynności wbudowanych, możesz dodawać do kolejki czynności własne skrypty, takie jak AppleScript oraz JavaScript, a także polecenia powłoki. Po prostu do kolejki czynności dodaj czynność uruchamiającą skrypt i wpisz kod własnego skryptu lub polecenia powłoki.

Używanie skryptów AppleScript

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Automator, kliknij w Spis treści na górze strony, albo wpisz wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.