Podręcznik użytkownika Narzędzia AirPort

w systemie macOS Mojave

Schemat graficzny, na którym widoczne są dwie stacje bazowe AirPort Express oraz stacja bazowa AirPort Time Capsule połączona z Internetem.

Wyświetlanie przeglądu swojej sieci

Status swojej sieci i urządzeń podłączonych do niej możesz szybko wyświetlić na schemacie graficznym.

Jak wyświetlić swoją sieć

Panel Wi-Fi, zawierający pole wyboru Włącz sieć użyczaną.

Bezpieczne udostępnianie swojej sieci

Możesz utworzyć sieć użyczaną, aby Twoi znajomi i goście mogli korzystać z Twojej sieci Wi‑Fi bez naruszania jej bezpieczeństwa.

Jak utworzyć sieć użyczaną

Preferencje Narzędzia AirPort z widocznymi polami wyboru Sprawdzaj dostępność uaktualnień z chwilą otwarcia Narzędzia AirPort, Sprawdzaj automatycznie dostępność uaktualnień oraz Monitoruj problemy ze stacjami bazowymi AirPort.

Automatyczne uaktualnianie stacji bazowych

Włącz w Narzędziu AirPort automatyczne sprawdzanie dostępności uaktualnień, aby zapewnić sprawne działanie swojej sieci.

Jak automatycznie sprawdzać dostępność uaktualnień

Schemat graficzny sieci, wyświetlany przez Narzędzie AirPort w systemie iOS.

Zarządzanie siecią Wi-Fi przy użyciu urządzenia iOS

Narzędzie AirPort dla systemu iOS pozwala na konfigurowanie i monitorowanie swojej sieci przy użyciu iPhone'a lub iPada – tak samo łatwo, jak przy użyciu Maca.

Jak używać Narzędzia AirPort na iOS

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Narzędzia AirPort, kliknij w Spis treści na górze tej strony.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź stronę Wsparcia dla stacji bazowej AirPort.