macOS High Sierra

Wyświetlanie i zarządzanie kupionymi aplikacjami

Aplikacje kupione przy użyciu Twojego Apple ID możesz wyświetlać na liście Kupione na dowolnym swoim komputerze Mac. Jeśli nie chcesz, aby dana aplikacja była widoczna na tej liście, możesz ją ukryć. Możesz także odinstalować aplikacje, których już nie potrzebujesz.

Otwórz App Store

Wyświetlanie kupionych aplikacji

  • Zaloguj się do swojego konta w App Store, a następnie kliknij w Kupione.

Ukrywanie i pokazywanie aplikacji

  • Ukrywanie kupionej aplikacji: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, kliknij w daną aplikację, a następnie wybierz Ukryj zakup.

  • Wyświetlanie ukrytych aplikacji: Wybierz polecenie menu Sklep > Pokaż moje konto, a następnie kliknij w Zarządzaj (po prawej stronie etykiety Ukryte zakupy). W wyświetlonym oknie kliknij w Pokaż obok każdej aplikacji, która ma być wyświetlana na liście Kupione. Po zakończeniu kliknij w Gotowe.

Odinstalowywanie aplikacji

Uwaga: Nie możesz odinstalować aplikacji stanowiących część systemu macOS, takich jak Safari lub Mail.

  • Przeciągnij aplikację z folderu Aplikacje do Kosza (znajdującego się na końcu Docka), a następnie wybierz polecenie menu Finder > Opróżnij Kosz.

Aby dowiedzieć się, jak odinstalować aplikację przy użyciu dołączonego do niej deinstalatora, zobacz Instalowanie, uaktualnianie i odinstalowywanie aplikacji.