Braille Star 40 firmy Handy Tech: klawisze monitora do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver

W przypadku korzystania z monitora Braille'a Braille Star 40 firmy Handy Tech z funkcją VoiceOver w systemie iOS dostępne są następujące klawiszowe polecenia nawigacyjne specyficzne dla tego monitora. 

Lewy klawisz w górę + lewy klawisz w dół Aktywowanie klawisza Delete
Prawy klawisz w górę + prawy klawisz w dół Aktywowanie klawisza Return
Lewy klawisz w górę Przesunięcie znaków Braille'a w lewo
Lewy klawisz w dół Przesunięcie znaków Braille'a w prawo
Prawy klawisz w górę Przesunięcie znaków Braille'a w lewo
Prawy klawisz w dół Przesunięcie znaków Braille'a w prawo
Klawisz do przesuwania kursora Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu
Klawisz do wyświetlania stanu Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

 

Uniwersalną listę popularnych poleceń można znaleźć w artykule iOS: popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Aby mieć pewność, że posiadany monitor Braille'a korzysta z właściwej tabeli, należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: